Služba za mestne četrti in krajevne skupnosti

Poglej podmeni

Služba za mestne četrti in krajevne skupnosti

Predstavitev službe

Služba za mestne četrti in krajevne skupnosti skrbi za financiranje mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki se financirajo iz proračuna Mestne občine Maribor, za koordiniranje dela referentov in organizacijo dela v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

Vodja Službe za MČ in KS
Mirjana Mihin

Telefon

02/2201-000

Elektronski naslov

mestna.obcina@maribor.si

Naloge in poslanstvo

Naloge in poslanstvo so zagotoviti strokovno sodelovanje in podporo mestnim četrtem in krajevnim skupnostim na področjih njihove pristojnosti. Cilj povezovanja občanov v mestno četrt ali krajevno skupnost je organizirano zadovoljevanje skupnih in splošnih potreb občanov, razvoj njihovega bivalnega prostora in krajevne kulture ter dobrih medsebojnih odnosov.

Izpostavljeno

Mestne četrti in krajevne skupnosti

Mestna občina Maribor je razdeljena na enajst mestnih četrti in Cilj povezovanja občanov v mestno četrt ali krajevno skupnost je organizirano zadovoljevanje skupnih in splošnih potreb občanov, razvoj njihovega bivalnega prostora in krajevne kulture ter dobrih medsebojnih odnosov.

Izpostavljeno

Participativni proračun

Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da o njegovi porabi soodločamo občanke in občani. Sami predlagamo projekte in določimo, kateri so najnujnejši in bi največ prispevali k izboljšanju kakovosti bivanja v skupnosti. Participativni proračun je namenjen izboljševanju bivanjskega prostora v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih po odločitvi občanov in občank. Več o projektu je na voljo tukaj.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano