Gospodarstvo

Poglej podmeni

O mestu in njegovi viziji

Vizija župana

Maribor na vseh ravneh pripoveduje bogato zgodbo o prepletu ustvarjalnosti, znanja in usmerjenosti v napredek; o okolju kjer se dobro počutijo tisti, ki v njem ustvarjajo in živijo.

Po zaslugi kakovostne infrastrukture, vpetosti v logistično mrežo in odlične geolokacije, ki ga umešča v samo središče Evrope, je Maribor prvovrstno poslovno okolje za razvoj ali nadgradnjo poslovnih priložnosti.

Leži na najboljši mogoči točki, prav na sredini enega od najmočnejših ekonomskih prostorov na svetu. Kamorkoli se obrnete, ponuja prvovrstno izhodišče za dostop do različnih ciljnih trgov v Evropi.

Ena izmed prednosti slovenskega poslovnega okolja in s tem Maribora je, da je investitorjem prijazno. Takšnega ga delajo ugodna davčna politika, dostop do virov financiranja in visoko usposobljena delovna sila.

Tako Slovenija, ki je v svetu poznana kot zelena dežela, je tudi Maribor prostor, ki je trajnostno naravnan ter prinaša priložnosti za uravnoteženo poslovanje in  preživljanje prostega časa. Je primer sožitja z naravo, trajnostne in usmeritve odgovornosti do najbolj dragocenega, kar daje okolje. Poslovati v Mariboru zato pomeni tudi biti v stiku s pristno naravo, ki obdaja mesto in njegovo okolico.

Maribor je prostor z dolgo zgodovinsko tradicijo, z neštetimi koščki omikanega življenja iz preteklosti in kulturnega izročila, ki se pred tistimi, ki so z njim v stiku, razprostira kot neskončen muzej.

Vabljeni v mesto neslutenih potencialov, prostor kakovostnega življenja in srečališče ustvarjalnih ljudi.

Naj Maribor postane vaša investicijska priložnost.

Saša Arsenovič

Saša Arsenovič

Župan

O mestu in njegovi viziji

Top 5 razlogov za Maribor

Inovativna podjetja

Številna inovativna, v razvoj usmerjena podjetja, ki delujejo na najbolj konkurenčnih tujih trgih ter so visoko v verigah vrednosti pri najbolj uveljavljenih svetovnih dobaviteljih in znamkah.

1

Lega

Geostrateška lega v središču Evrope s kakovostno cestno, zračno, železniško in pomorsko infrastrukturo, ki omogoča povezave z Evropo in odlično izhodišče za vstop na trge Zahodnega Balkana

2

Poslovno okolje

Ugodno poslovno okolje, odprto za tuje investicije in razvojne priložnosti. S številnimi uspešnimi malimi in srednje velikimi podjetji, mesto nudi prostor inovacijam, rasti in razvoju.

3

Kadrovska kakovost

Visoko izobražen, tehnološko dobro usposobljen kader, ki s svojim znanjem in veščinami predstavljajo izjemno izhodišče za nova delovna mesta z visoko dodano vrednostjo.

4

Kakovost življenja

Po zaslugi neokrnjene narave, razvite infrastrukture, ugodnega življenjskega okolja, izjemne varnosti in kratkih razdalj med različnimi središči po državi, ki so zlahka dostopna, Maribor ponuja najvišjo mogočo kakovost življenja.

5

O mestu in njegovi viziji

Investicijske priložnosti

Logistika

Izvrstna strateška lega Maribora na križišču V. in X. vseevropskega koridorja ter dobra povezava z Luko Koper omogoča logistično infrastrukturo na izjemno visoki ravni in neposreden dostop do evropskega trga. Kratki dostavni časi na različne lokacije v regiji pa ponujajo priložnost za razvoj e-trgovine.

novice in dogodki

Povezave

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano