Sektor za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori

Poglej podmeni

Sektor za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori

Predstavitev sektorja

Sektor za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori opravlja naloge upravljanja in ravnanja z zemljišči ter poslovnimi prostori in poslovnimi stavbami.

Vodja sektorja
Mojmir Grmek

Telefon

02/2201-000

Elektronski naslov

mestna.obcina@maribor.si

Naloge in poslanstvo

Sektor za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori opravlja zlasti naloge, ki se nanašajo na:

 • upravljanje s stavbnimi zemljišči ter s poslovnimi stavbami in prostori, ki jih Mestna občina Maribor oddaja v najem, brezplačno uporabo ali občasno uporabo, razen nalog, za katere so pristojni drugi organi mestne uprave,
 • upravljanja s poslovnimi stavbami in prostori v uporabi mestne uprave in organov Mestne občine Maribor,
 • razpolaganje (prodaja) z nepremičnim premoženjem last Mestne občine Maribor in pridobivanje (nakupi) nepremičnega premoženja razen pridobivanj, za katere so pristojni drugi organi mestne uprave,
 • vodenje evidence nepremičnin v lasti Mestne občine Maribor,
 • strokovno-tehnična opravila in pomoč pri zemljiškoknjižnem urejanju nepremičnega premoženja.

izpostavljeno

Invest in Maribor

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano