Sektor za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori

Poglej podmeni

Sektor za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori

Predstavitev sektorja

Sektor za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori opravlja naloge upravljanja in ravnanja z zemljišči ter poslovnimi prostori in poslovnimi stavbami.

Vodja sektorja
Mojmir Grmek

Telefon

02/2201-421

Elektronski naslov

mojmir.grmek@maribor.si

Naloge in poslanstvo

Sektor za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori opravlja zlasti naloge, ki se nanašajo na:

 • upravljanje s stavbnimi zemljišči ter s poslovnimi stavbami in prostori, ki jih Mestna občina Maribor oddaja v najem, brezplačno uporabo ali občasno uporabo, razen nalog, za katere so pristojni drugi organi mestne uprave,
 • upravljanja s poslovnimi stavbami in prostori v uporabi mestne uprave in organov Mestne občine Maribor,
 • razpolaganje (prodaja) z nepremičnim premoženjem last Mestne občine Maribor in pridobivanje (nakupi) nepremičnega premoženja razen pridobivanj, za katere so pristojni drugi organi mestne uprave,
 • vodenje evidence nepremičnin v lasti Mestne občine Maribor,
 • strokovno-tehnična opravila in pomoč pri zemljiškoknjižnem urejanju nepremičnega premoženja.

izpostavljeno

Invest in Maribor

Sektor za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori

Vloge in obrazci

Poglej več

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano