Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost

Poglej podmeni

Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost

Splošni opis

Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost opravlja dela in naloge na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega, glasbenega izobraževanja in izobraževanja odraslih, podeljevanja štipendij, socialnega varstva in družine, pospeševanja in organiziranja dejavnosti in programov socialnega varstva in varovanja zdravja. Urad izdaja odločbe in podeljuje koncesije s področja zdravstvene in lekarniške dejavnosti, zagotavlja mrliško pregledne službe na svojem območju. Skrbi za razvoj vseh dejavnikov in programov za raziskovalno dejavnost in za delovanje javnih zavodov s področja raziskovalne dejavnosti, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je mestna občina, Urad izvaja naloge v zvezi z upravljanjem stvarnega premoženja, ki  ga ima v upravljanju in druge upravne in strokovno tehnične naloge z delovnega področja urada.

Vodja Urada
Brigita Gajzer Pliberšek

Telefon

02/2201-000

Elektronski naslov

mestna.obcina@maribor.si

Tajništvo Urada za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost

Telefon

02/2201-000

Elektronski naslov

/

Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost

Organizacijska sestava

Mestni servis

Kako vam lahko
pomagamo?

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano