Komisije za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah

Poglej podmeni

drugi organi, komisije, sveti MOM 

Predstavitev komisij 

Imenuje se strokovna komisija za ocenjevanje škode na kmetijskih zemljiščih in gozdovih ter na
kmetijskih pridelkih; imenuje se strokovna komisija za ocenjevanje škode na stvareh; imenuje se strokovna komisija za operativni vnos-v aplikacijo Ajda.

Strokovna komisija za ocenjevanje škode na kmetijskih zemljiščih in gozdovih ter na kmetijskih pridelkih

predsednica
Petra Klarič

Elektronski naslov

ugd@maribor.si

Člani:

Snežana Jurišić

Klemen Rristo Bizjak

Simon Potrč

Timotej Horvat

Andrej Soršak

Marko Breznik

Miša Pušenjak

mag. Zlatka Gutman Kobal

Simona Hauptman

Strokovna komisija za ocenjevanje škode na stvareh

predsednica
Valerija Lešnik

Telefon

Elektronski naslov

mestna.obcina@maribor.si

Člani:

Simon Tekavec

Tomislav Rebernik

Vinko Hojs

Darko Lorenčič

Maruša Fajt

Nives Čavka

Maja Harb

Strokovna komisija za operativni vnos-v aplikacijo Ajda

predsednik
Primož Hrastnik

Telefon

02/2201-000

Elektronski naslov

mestna.obcina@maribor.si

Člani:

Tjaša Krunič

Petra Klarič

Snežana Jurišić

Urban Dogša

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano