Mestna četrt Ivan Cankar

Poglej podmeni

Mestna četrt Ivan Cankar

Opis mestne četrti

Mestna četrt Ivan Cankar obsega naselja Maribor, Počehova, Košaki in Pekel. Na osnovi Odloka o razdelitvi Mestne občine Maribor na mestne četrti in krajevne skupnosti (MUV št. 22/96) se je v MČ združilo sedem nekdanjih krajevnih skupnosti: štiri mestne – Anton Aškerc, Ivan Cankar, Boris Kidrič in Heroj Tone Tomšič – ter tri primestne – Krčevina, Počehova in Košaki.

Na področju izobraževanja v mestni četrti delujejo Vrtec Borisa Pečeta, OŠ bratov Polančičev in OŠ Franca Rozmana Staneta, Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor in Ekonomsko-poslovna fakulteta.

Na območju mestne četrti delujejo tudi številne nevladne organizacije, kot so Krajevna organizacija (KO) ZB NOB Ivan Cankar, KO ZB NOB Košaki, KO Rdečega križa Košaki, Gobarsko društvo Jurček Maribor, Turistično društvo Počehova, Zveza prijateljev mladine MariborCarmina Slovenica, KUD Kresnik Maribor, Turistično društvo Maribor.

Predsednik Sveta MČ
Saša Kovačev

Telefon

02/2201-843

Elektronski naslov

mc.icankar@maribor.si

Referentka
Tadea Slekovec

Telefon

02/2201-843

Elektronski naslov

mc.icankar@maribor.si

Naslov

Sedež MČ

Partizanska cesta 1
2000 Maribor

Uradne ure

Ponedeljek

08:00-12:00

Sreda

08:00-12:00 14:00-16:00

Petek

08:00-12:00

Mestna četrt Ivan Cankar

Svet mestne četrti

Svet mestne četrti izvolijo volilni upravičenci s stalnim prebivališčem na območju mestne četrti oziroma krajevne skupnosti za štiri leta. Redne volitve v svete mestnih četrti se opravijo istočasno kot redne volitve v mestni svet.

Predsednik sveta mestne četrti predstavlja in zastopa mestno četrt. Svet mestne četrti izvoli izmed svojih članov predsednika in podpredsednika z večino glasov navzočih članov. Funkcije predsednika, podpredsednika in članov sveta mestne četrti so nepoklicne.

Svet mestne četrti za mandatno obdobje 2018-2022 sestavljajo:

ImePriimekFunkcija
SašaKovačevPredsednik
MilanGujtPodpredsednik
JanaPeserlPodpredsednica
ČedomirBjelčevićČlan
AlešBogovičČlan
IvanCelcerČlan
VesnaRačelČlanica
NadaDokl PurgČlanica
LidijaHergaČlanica
SimonJežovnikČlan
MirjamKukovec ŠtambergerČlanica
JožefJevšenakČlan
ŽeljkoMilovanovičČlan
LjudmilaZupanecČlanica

Mestna četrt Ivan Cankar

Delovna telesa Sveta MČ

Vsa delovna telesa MČ Center

Komisija za kulturo, prireditve in šport
Komisija za komunalne zadeve, promet, urejanje prostora in varovanje okolja
Komisija za socialno in zdravstveno varstvo
Komisija za priznanja in zahvale
Varnostni kolegij
Uredniški odbor

Mestna četrt Ivan Cankar

Seje sveta MČ

Mestna četrt Ivan Cankar

Arhiv sej

Na povezavi se nahaja arhiv sej.

Preberi več

Mestna četrt Ivan Cankar

Galerija

Mestni servis

Mestni servis

Vse praktične informacije in nasveti za občane in obiskovalce.

Preberi več
Vloge in obrazci

Vloge in obrazci

Vse vloge in obrazci Mestne občine Maribor na enem mestu.

Preberi več

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano