Mestna četrt Ivan Cankar

Poglej podmeni

Mestna četrt Ivan Cankar

Opis mestne četrti

Mestna četrt Ivan Cankar obsega naselja Maribor (del), Počehova, Košaki in Pekel. Na osnovi Odloka o razdelitvi Mestne občine Maribor na mestne četrti in krajevne skupnosti (MUV št. 22/96) se je v MČ združilo sedem nekdanjih krajevnih skupnosti; štiri mestne: Anton Aškerc, Ivan Cankar, Boris Kidrič in Heroj Tone Tomšič ter tri primestne: Krčevina, Počehova in Košaki.

Na področju izobraževanja v mestni četrti delujejo Vrtec Borisa Pečeta, OŠ bratov Polančičev in OŠ Franca Rozmana Staneta, Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor in Ekonomsko-poslovna fakulteta.

Na območju mestne četrti delujejo tudi številne nevladne organizacije, kot so Krajevna organizacija (KO) ZB NOB Ivan Cankar, KO ZB NOB Košaki, KO Rdečega križa Košaki, Gobarsko društvo Jurček Maribor, Turistično društvo Počehova, Zveza prijateljev mladine MariborCarmina Slovenica, KUD Kresnik Maribor, Turistično društvo Maribor.

Predsednik sveta MČ
Jure Legvart

Telefon

02/2201-843

Elektronski naslov

mc.icankar@maribor.si

Referentka
Jasmina Strajnar

Telefon

02/2201-843

Elektronski naslov

mc.icankar@maribor.si

Naslov

Sedež MČ

V zavoju 40b
2000 Maribor

Uradne ure

Torek

10:00-12:00

Četrtek

10:00-12:00

Mestna četrt Ivan Cankar

Svet mestne četrti

Svet mestne četrti izvolijo volilni upravičenci s stalnim prebivališčem na območju mestne četrti oziroma krajevne skupnosti za štiri leta. Redne volitve v svete mestnih četrti se opravijo istočasno kot redne volitve v mestni svet.

Predsednik sveta mestne četrti predstavlja in zastopa mestno četrt. Svet mestne četrti izvoli izmed svojih članov predsednika in podpredsednika z večino glasov navzočih članov. Funkcije predsednika, podpredsednika in članov sveta mestne četrti so nepoklicne.

Svet mestne četrti za mandatno obdobje 2023-2026 sestavljajo:

ImePriimekFunkcija
JureLegvartPredsednik
BorisRožmanPodpredsednik
DejanStankoPodpredsednik
IrisPostružnikČlanica
MatjažMakČlan
SašaKovačevČlan
TjašaBlanušaČlanica
JožefJevšenakČlan
AlešBogovičČlan
MirjamKukovec ŠtambergerČlanica
MihaLovšeČlan
UrošPriklČlan
NadaDokl PurgČlanica

Mestna četrt Ivan Cankar

Delovna telesa sveta MČ

Vsa delovna telesa MČ Ivan Cankar

Komisija za organiziranje in sodelovanje pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev in aktivnosti
Komisija za komunalne zadeve, promet, urejanje prostora in varovanje okolja
Komisija za socialno skrbstvo in zdravstveno varstvo
Komisija za priznanja in zahvale
Varnostni kolegij
Uredniški odbor
Mestna četrt Ivan Cankar

Arhiv sej

Na povezavi se nahaja arhiv sej.

Preberi več

Mestna četrt Ivan Cankar

Galerija

Mestni servis

Mestni servis

Vse praktične informacije in nasveti za občane in obiskovalce.

Preberi več
Vloge in obrazci

Vloge in obrazci

Vse vloge in obrazci Mestne občine Maribor na enem mestu.

Preberi več

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano