Služba za splošne zadeve in upravljanje s kadrovskimi viri

Poglej podmeni

Služba za splošne zadeve in upravljanje s kadrovskimi viri

Predstavitev službe

Služba izvaja delovno pravne in uslužbenske zakonodaje (Zakon o delovnih razmerjih, zakon o javnih uslužbencih in zakon o sistemu plač v javnem sektorju ter podzakonski predpisi) za javne uslužbence, zaposlene v Mestni občini Maribor.

Vodja Sekretariata
Lidija Krebl

Telefon

02/2201-000

Elektronski naslov

mestna.obcina@maribor.si

Naloge in poslanstvo

Naloge in poslanstvo službe so priprava splošnih aktov mestne uprave, ki določajo pravice in obveznosti zaposlenih,  načrtovanje, usmerjanje in organiziranje izobraževanj in strokovnih usposabljanj zaposlenih v mestni upravi, opravljanje nalog na področju upravljanja s kadrovskimi viri, ureja zdravstveno preventivo zaposlenih, izvajanje nalog pri koriščenju počitniških kapacitet za zaposlene in opravljanje počitniške prakse dijakov in študentov v mestni upravi.

Izpostavljeno

Objave prostih delovnih mest

Na povezavi se nahajajo aktualne objave prostih delovnih mest v Mestni občini Maribor.

Služba za splošne zadeve in upravljanje s kadrovskimi viri

Vloge in obrazci

Poglej več

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano