Mestna četrt Pobrežje

Poglej podmeni

Mestna četrt Pobrežje

Opis mestne četrti

Meje MČ Pobrežje so na zahodu železniška proga, na vzhodu Vzhodna ulica, na severu reka Drava ter na jugu brežina Stražunskega gozda.

Pobrežje je bilo sinonim za mestno pokopališče in odlagališče komunalnih odpadkov. Pred desetletji je zgolj individualno stanovanjsko in kmetijsko območje s pozidavo stanovanjskih blokov postalo spalno naselje in razvijajoča četrt malega gospodarstva. Številni trgovski centri ter Puhova cesta pa zaokrožujejo Pobrežje kot urbani del Maribora.

Vrtec Pobrežje Maribor pokriva potrebe po varstvu predšolskih otrok s petimi enotami. Za osnovo izobrazbo šoloobveznih otrok skrbijo tri osnovne šole, OŠ Toneta Čufarja, OŠ Draga Kobala, OŠ Borcev za severno mejo. V okviru mestne četrti delujejo različna društva, humanitarne organizacije in interesna združenja krajevna organizacija RK Draga Kobala, krajevna organizacija RK Toneta Čufarja, krajevna organizacije RK Greenwich, krajevno združenje borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja, Društvo izgnancev. Od nekdaj izredno aktivnega Delavsko prosvetnega društva Svoboda deluje še mešani pevski zbor. Ob navedenih društvih je prizadevno tudi društvo upokojencev Pobrežje. Prostovoljno gasilsko društvo Pobrežje že od leta 1905 skrbi za požarno varnost. Na območju mestne četrti imata svoj sedež Lovska zveza Maribor in Ribiška družina Maribor.

Dom starostnikov Danice Vogrinec in SeneCura Dom starejših občanov Maribor nudita popolno oskrbo starostnikom iz Maribora in njegove okolice. Varstveno delovni center Sonček dnevno vključuje v svoje dejavnosti za cerebralno paralizo.

Župnija, Marija Mati Cerkve Maribor na Pobrežje je bila ustanovljena  8. septembra 1972. Na Pobrežju se nahaja tudi mariborsko Pokopališče Pobrežje. Pokopališče Pobrežje je začelo delovati leta 1879. S svojo bogato zgodovino predstavlja del zgodovinske in arhitekturne podobe mesta. Pokopališče Pobrežje se nahaja v Mariboru, na obeh straneh Ceste XIV. divizije, med Osojnikovo in Železnikovo ulico na eni strani ter Osojnikovo in Kosovelovo ulico na drugi strani.

Športne in rekreativne vsebine aktivnosti:

Za rekreativno življenje prebivalcev Pobrežja izvajajo svoje dejavnosti športna društva DTV Partizan in Nogometni klub Pobrežje.

 • Stražun – pešpot Srčna pot
 • Igrišče ob stavbi MČ Pobrežje, Kosovelova ulica 11 – športne aktivnosti (telovadba, nogomet)
 • Igrišče pri Migracijski hiši, Makedonska ulica 33 – košarka, rokomet

Predsednik sveta MČ
Blaž Vampl

Telefon

02/2201-848

Elektronski naslov

mc.pobrezje@maribor.si

Referentka
Madlen Kotnik

Telefon

02/2201-848

Elektronski naslov

mc.pobrezje@maribor.si

Naslov

Sedež MČ

Kosovelova 11
2000 Maribor

Uradne ure

Ponedeljek

08:00-12:00

Sreda

10:00-12:00 14:00-16:00

Petek

08:00-12:00

Mestna četrt Pobrežje

Svet mestne četrti

Svet mestne četrti izvolijo volilni upravičenci s stalnim prebivališčem na območju mestne četrti oziroma krajevne skupnosti za štiri leta. Redne volitve v svete mestnih četrti se opravijo istočasno kot redne volitve v mestni svet.

Predsednik sveta mestne četrti predstavlja in zastopa mestno četrt. Svet mestne četrti izvoli izmed svojih članov predsednika in podpredsednika z večino glasov navzočih članov. Funkcija predsednika, podpredsednika in članov sveta mestne četrti je neprofesionalna.

Svet mestne četrti za mandatno obdobje 2022-2026 sestavljajo:

ImePriimekFunkcija
BlažVamplPredsednik
Drago KarlCimermanPodpredsednik
LucijaKlampferPodpredsednica
MarušaPolajnarČlanica
AndrejPolegekČlan
NataliaIvanovaČlanica
UrškaLebarČlanica
mag. PrimožŠmirmaulČlan
MajdaČižičČlanica
MarijanVolavšekČlan
NadaŠali RajzmanČlanica
DarkoKraljČlan
JožeOskoČlan
InesPoštrakČlanica
AlfredLasetzkyČlan
BojanRemsČlan
ReneMaleČlan

Mestna četrt Pobrežje

Delovna telesa Sveta MČ

Vsa delovna telesa MČ Pobrežje

Komisija za komunalne zadeve, promet, urejanje prostora ter varstvo okolja
Komisija za socialne zadeve in zdravstvo
Komisija za prireditve in obveščanje
Komisija za gospodarjenje s premoženjem in splošne zadeve
Varnostni kolegij
Kolegij predsednika MČ Pobrežje
Mestna četrt Pobrežje

Arhiv sej

Na povezavi se nahaja arhiv sej.

Preberi več

Mestna četrt Pobrežje

Galerija

Mestna četrt Pobrežje

Glasilo

Mestni servis

Mestni servis

Vse praktične informacije in nasveti za občane in obiskovalce.

Preberi več
Vloge in obrazci

Vloge in obrazci

Vse vloge in obrazci Mestne občine Maribor na enem mestu.

Preberi več

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano