Poimenovanje ulic

Poglej podmeni

Predlog za poimenovanje ali preimenovanje ulice, trga lahko poda pravna ali fizična oseba. Za poimenovanje se praviloma poda predlog ob nastanku oz. izgradnji nove ulice, lahko pa je predlog podan ne odvisno na nastanek nove ulice in ga komisija preuči ob nastanku  oz. izgradnji nove ulice.

Predloge zbira in o obravnava komisija za poimenovanje ulic, ki o imenuje župan. N a Podlagi prejetih predlogov pripravi predlog za poimenovanje, ki ga predloži v odločanje mestnemu svetu.

Pravna podlaga:

– Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/2008)
– Pravilnik o ureditvi vprašanj pri določanju območij naselij, določanju hišnih številk in poteka ulic ter o označevanju ulic in stavb (Uradni list RS, št. 36/2008)

poimenovanje ulic

Komisije

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano