Mednarodno in medmestno sodelovanje

Poglej podmeni

mednarodno in medmestno sodelovanje

Delovno področje

Mednarodno sodelovanje predstavlja odlično priložnost za gospodarski, socialni in kulturni razvoj mesta, ter posega tudi na številna druga področja, kot so šport, turizem, izobraževanje. Pogosto predstavlja pomemben dejavnik za razvoj mesta, mednarodno prepoznavnost in internacionalizacijo.

Mednarodni partnerji so lahko države, mesta ali institucije, ki sodelujejo z namenom reševanja skupnih izzivov ali doseganja skupnih ciljev na posameznem področju. Velik pomen mednarodnega sodelovanja je spoznavanje med ljudmi različnih kultur, kar predstavlja temelj dobrih medsebojnih odnosov, solidarnosti, miru in drugih univerzalnih vrednot.

Medmestno sodelovanje temelji na podobnih načelih, kot mednarodno sodelovanje z razliko, da gre pri tem za sodelovanje na ravni mest. Mesta lahko sodelujejo znotraj ene države ali na mednarodni ravni. Pri medmestnem sodelovanju mesta sodelujejo in razvijejo vezi, kot pobratena mesta in partnerska mesta. Maribor je pri obeh načinih medmestnega sodelovanja uspešno dejaven že vrsto let.

Pobratenje mest predstavlja odlično priložnost  za sodelovanje dveh mest na različnih področjih, kot so gospodarstvo, kultura, šport, izobraževanje, humanitarna pomoč. Pobratena mesta za sodelovanje ne postavljajo pogoja velikosti občine in tako omogočajo izmenjavo izkušenj med najmanjšimi in največjimi občinami. Partnerstvo mest predstavlja pomembno obliko medmestnega sodelovanja, kjer je Maribor prav tako uspešno aktiven že vrsto let in sodeluje s številnimi mesti iz celega sveta.

Ne glede na obliko sodelovanja, predstavlja mednarodno sodelovanje edinstveno priložnost spoznavanja različnih narodov, navad in kultur. Ustvarja in krepi medsebojno razumevanje in solidarnost ter odpira nove in lažje poti za dosego skupnih ciljev.

Mednarodno in medmestno sodelovanje

Telefon

02/2201-219

mednarodno in medmestno sodelovanje

Področja

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano