Strategija trajnostnega razvoja in trženja turistične destinacije Maribor za obdobje 2022-2027

Poglej podmeni

Strategija trajnostnega razvoja in trženja turistične destinacije Maribor za obdobje 2022-2027

Strategiji na pot

Strategija razvoja in trženja turistične ponudbe se nanaša na zaokroženo turistično območje turistične
destinacije Maribor (območje Mestne občine Maribor), iz vidika komplementarnih turističnih
produktov pa tudi na druga območja Podravske regije s poudarkom na tistih, ki mejijo na Mestno
občino Maribor.
Strateški dokument smo začeli snovati v juniju 2021 in ga uspešno zaključili novembra 2021. Nastal je
v sodelovanju s sodelavci in sodelavkami iz Mestne občine Maribor, Regionalne razvojne agencije za
Podravje – Maribor, Zavoda za turizem Maribor ter zunanjimi sodelavci iz podjetij FUTURA DDB in
MOVIO d.o.o.. K sodelovanju smo povabili tudi vse ključne deležnike v destinaciji s področja kulture,
športa, turističnega gospodarstva in izobraževanja.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano