Urad za šport

Poglej podmeni

Urad za šport

Splošni opis

Urad za šport opravlja naloge, ki se nanašajo na delovanje javnih zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Mestna občina Maribor, uresničevanje programov športa in zagotavljanje javne mreže športnih objektov, upravljanje z javno infrastrukturo na področju športa, ki je v lasti Mestne občine Maribor ter sofinanciranje športnih programov in organiziranje športno rekreativnih prireditev. Obenem urad za šport izvaja strokovne naloge za športna društva in zveze športnih društev, izvajanje nalog v zvezi z upravljanjem stvarnega premoženja ter druge upravne in strokovno tehnične naloge z delovnega področja urada.

Vodja urada
Darko Zarič

Telefon

02/2201-000

Elektronski naslov

mestna.obcina@maribor.si

Tajništvo Urada za Šport

Telefon

02/2201-000

Elektronski naslov

sport@maribor.si

Mestni servis

Kako vam lahko
pomagamo?

Urad za šport

Projekti

Poglej več

Urad za šport

Vloge in obrazci

Poglej več

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano