Služba za delovanje mestnega sveta

Poglej podmeni

Služba za delovanje mestnega sveta

Splošni opis

Služba za delovanje mestnega sveta opravlja strokovne, organizacijske in druge administrativno tehnične naloge za delovanje mestnega sveta, njegovih teles in nadzornega odbora.

Vodja službe
Rosana Klančnik

Telefon

02/2201-000

Elektronski naslov

mestna.obcina@maribor.si

Služba za delovanje mestnega sveta

Telefon

02/2201-000

Elektronski naslov

sluzba-ms@maribor.si

Služba za delovanje mestnega sveta

Naloge in poslanstvo

Ključne naloge Službe za delovanje mestnega sveta so:

 • pripravlja predloge programov mestnega sveta in njegovih teles
 • obvešča člane mestnega sveta, politične stranke zastopane v mestnem svetu, mestne četrti in krajevne skupnosti ter druge zainteresirane o vprašanjih, ki jih obravnava in o katerih odloča mestni sveta ali od njega pooblaščeno delovno telo,
 • opravlja strokovne, organizacijske in druge administrativno tehnične naloge za delovanje varnostnega sosveta,
 • opravlja strokovne in organizacijske naloge v zvezi z volitvami, referendumi in ljudsko iniciativo.

Mestni servis

Kako vam lahko
pomagamo?

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano