Varnostni sosvet

Poglej podmeni

Varnostni sosvet

Predstavitev Varnostnega sosveta

Varnostni sosvet sta leta 1999 sporazumno ustanovila Mestna občina Maribor, s soglasjem Mestnega sveta Mestne občine Maribor, in Policijska uprava Maribor. Temeljna funkcija Varnostnega sosveta je povezovanje, koordiniranje in usmerjanje organov, organizacij in drugih strokovnih dejavnikov, ki se ukvarjajo z varnostno problematiko, kot tudi drugih subjektov, ki lahko kakorkoli vplivajo na kvaliteto varnostne kulture v lokalni skupnosti.

Sosvet je posvetovalno telo, sestavljeno iz stalnih in nestalnih članov. Stalne člane predstavlja vodstvo Mestne občine Maribor in Policijske uprave Maribor, poveljnik Civilne zaščite ter predstavniki političnih strank, Skupne občinske uprave, Službe za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje in Javnega zavoda poklicne gasilske enote MO Maribor. Drugi člani posvetovalnega telesa so nestalni člani, ki so predstavniki organov in organizacij, ki delujejo na področju varnosti in posamezniki.

Z namenom stalnega izboljševanja varnostne situacije v Mestni občini Maribor, lahko pobude za varnostni sosvet posredujete tudi občani, na elektronski naslov: varnostni.sosvet@maribor.si.

Sekretarka Sosveta
Tadeja Čretnik

Telefon

02/2201-249

Elektronski naslov

tadeja.cretnik@maribor.si

Stalni člani Varnostnega sosveta

Aleksander Saša Arsenovičžupan MO Maribor
Beno Megličdirektor PU Maribor
SUP PU Maribor
Simon Belšaknačelnik PP Maribor 1
Simon Premzlnačelnik PP Maribor 2
Nina Miklvodja Medobčinskega inšpektorata
Uroš Kosivodja Medobčinskega redarstva
Aleš Ciringerdirektor Gasilske brigade Maribor

Nestalni člani Varnostnega sosveta (predstavniki organov in organizacij, ki delujejo na področju varnosti)

Lidija Krebldirektorica MU MOM
predsednik SPVCP MO Maribor
Božidar RaušlZPM Maribor

Varnostni sosvet

Poročila o varnostnih pojavih

Informacije o varnostnih pojavih na območju MO Maribor 2017
Informacije o varnostnih pojavih na območju MO Maribor 2017
Informacije o varnostnih pojavih na območju MO Maribor 2018
Informacije o varnostnih pojavih na območju MO Maribor 2019
Informacije o varnostnih pojavih na območju MO Maribor 2020
Informacije o varnostnih pojavih na območju MO Maribor 2021
Informacije o varnostnih pojavih na območju MO Maribor 2022
Informacije o varnostnih pojavih na območju MO Maribor 2023

Varnostni sosvet

Seje Varnostnega sosveta

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano