Mestna četrt Studenci

Poglej podmeni

Mestna četrt Studenci

Opis mestne četrti

Meje mestne četrti so na severu reka Drava, na vzhodu Črtomirova ulica do Murkove in Engelsove ulice, na jugu Ilichova, Regionalni RTV-center Maribor in vznožje Pekrske gorce, na zahodu pa Lesarska ulica (pri Lesarski šoli).

Studenci so bili vse do druge polovice 19. stoletja vas pri Mariboru. Šele v drugi polovici 19. stoletja so se z izgradnjo koroške železnice in delavnic južne železnice (1863) vključili v mariborski gospodarski prostor. Vas je z mestom povezovala Jožefova cesta, ki je dobila ime po cerkvi sv. Jožefa na Studencih; danes je to Ruška cesta. Leta 1850 so bile na osnovi deželnega zakonika ustanovljene krajevne občine, med njimi tudi Studenci.

Mestna četrt Studenci zajema sedaj območje nekdanjih studenških KS, in sicer KS Pohorski bataljon, KS heroja Šercerja in KS Franc Zalaznik – Leon.

7. aprila 1919 se je v studenški osnovni šoli prvič poučevalo v slovenskem jeziku, zato MČ Studenci praznuje 7. aprila svoj krajevni praznik. Za obveščanje krajanov občasno izdaja glasilo Studenčan.

V MČ Studenci na področju izobraževanj delujejo Vrtec Studenci Maribor, Waldorfski vrtec, OŠ Janka Padežnika, Waldorfska šola, Srednja lesarska in gozdarska šola Maribor, Lesarska šola Maribor, Prometna šola Maribor in Knjižnica Studenci. Na Studencih, med Erjavčevo ulico in Pekrsko cesto, je tudi dom starejših – Dom pod gorco.

Krajani mestne četrti živijo s krajem, se med seboj družijo in skrbijo za prijetnejša srečanja na športnem, kulturnem in drugem področju. V MČ delujejo Prostovoljsko gasilsko društvo Studenci, Kulturno društvo Studenci – Maribor, Športno društvo Studenci, Taborniški rod Ukročena Reka Studenci, Čebelarska društvo Peter Močnik, Judo klub Železničar, Turistično društvo Studenci, ZZB NOB Mb Studenci Zveza slovenskih častnikov – območna enota Studenci, društvo tabornikov Bratov Šarh, Turistično humanitarno društvo Glas,  Društvo obrtnikov Maribor, Medgeneracijsko društvo,  Društvo upokojencev Studenci, Karitas,  Zavod Aloja, Zbor samoorganizirane četrtne skupnosti in Župnija sv. Jožefa Maribor.

Odgovorna oseba za posredovanje informacij javnega značaja je Matej Vodopivec, predsednik sveta mestne četrti. 

Predsednik Sveta MČ
Matej Vodopivec

Telefon

02/2201-886

Elektronski naslov

mc.studenci@maribor.si

Referentka
Tadeja Fijačko

Telefon

02/2201-886

Elektronski naslov

mc.studenci@maribor.si

Naslov

Sedež MČ

Šarhova 53 a
2000 Maribor

Uradne ure

Ponedeljek

08:00-12:00

Sreda

10:00-12:00 14:00-16:00

Petek

08:00-12:00

Mestna četrt Studenci

Svet mestne četrti

Svet mestne četrti izvolijo volilni upravičenci s stalnim prebivališčem na območju mestne četrti oziroma krajevne skupnosti za štiri leta. Redne volitve v svete mestnih četrti se opravijo istočasno kot redne volitve v mestni svet.

Predsednik sveta mestne četrti predstavlja in zastopa mestno četrt. Svet mestne četrti izvoli izmed svojih članov predsednika in podpredsednika z večino glasov navzočih članov. Funkcija predsednika, podpredsednika in članov sveta mestne četrti je neprofesionalna.

Svet krajevne skupnosti za mandatno obdobje 2022-2026 sestavljajo:

ImePriimekFunkcija
MatejVodopivecPredsednik
JožefZorkoPodpredsednik
MajdaPodgornikPodpredsednica
KsenijaNovakČlanica
DamirLenartČlan
ŽeljkoVogrinČlan
JernejKozicČlan
AlbinAnželČlan
SonjaPorekar PetelinČlanica
LukaVodušekČlan
AndrejWeilandČlan
DaniloFilip KrižmanČlan
JanezŠauperlČlan

Mestna četrt Studenci

Delovna telesa sveta MČ

Vsa delovna telesa MČ Studenci

Komisija za lokalno samoupravo in splošne zadeve
Komisija za komunalne zadeve, promet, urejanje prostora in varovanje okolja
Komisija za organiziranje in sodelovanje pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev, prostovoljna društva in druga interesna združenja (obrtniki in podjetniki)
Komisija za socialno skrbstvo in zdravstveno varstvo
Komisija za vzdrževanje objektov
Inventurna komisija
Komisija za priznanja in zahvale
Odbor za glasilo Studenčan
Varnostni kolegij
Kolegij predsednika
Mestna četrt Studenci

Arhiv sej

Na povezavi se nahaja arhiv sej.

Preberi več

Mestna četrt Studenci

Galerija

Mestni servis

Mestni servis

Vse praktične informacije in nasveti za občane in obiskovalce.

Preberi več
Vloge in obrazci

Vloge in obrazci

Vse vloge in obrazci Mestne občine Maribor na enem mestu.

Preberi več

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano