Mestna četrt Studenci

Poglej podmeni

Mestna četrt Studenci

Opis mestne četrti

Meje mestne četrti so na severu reka Drava, na vzhodu Črtomirova ulica do Murkove ter Engelsova ulice do neprofitnih stanovanj, na jugu Ilichova, Regionalni RTV center Maribor in vznožje Pekrske gorce, na zahodu pa Lesarska ulica (Lesarska šola)

Studenci so bili vse do druge polovice 19. stoletja vas pri Mariboru. Šele v drugi polovici 19. stol. so se z izgradnjo koroške železnice in delavnic Južne železnice (1863) vključili v mariborski gospodarski prostor. Vas je z mestom povezovala Jožefova cesta, ki je dobila ime po cerkvi sv. Jožefa na Studencih, današnja Ruška cesta. Leta 1850 so bile na podlagi deželnega zakonika ustanovljene krajevne občine, med njimi tudi Studenci.

Mestna četrt Studenci zajema sedaj območje bivših studenških KS in sicer KS Pohorski bataljon, KS heroja Šercerja in KS Franc Zalaznik – Leon, v njej pa sedaj živi nekaj več kot 10.000 krajanov.

7. aprila 1919 se je v studenški osnovni šoli prvič poučevalo v slovenskem jeziku, zato MČ Studenci praznuje 7. aprila svoj krajevni praznik. Za obveščanje naših krajanov občanov občasno izdajamo glasilo Studenčan.

V MČ Studenci na področju izobraževanj delujejo Vrtec Studenci Maribor s svojimi enotami, Waldorfski vrtec, OŠ Janka Padežnika, Waldorfska šola, Srednja lesarska in gozdarska šola Maribor, Višja strokovna šola za les in oblikovanje materialov, Prometna šola Maribor in Knjižnica Studenci. Na Studencih, med Erjavčevo ulico in Pekrsko cesto, se nahaja Dom za starejše Dom pod gorco.

Krajani mestne četrti živijo s krajem, se med seboj družijo in skrbijo za prijetnejša srečanja na športnem, kulturnem in drugem področju. V MČ delujejo Prostovoljsko gasilsko društvo Studenci, Kulturno društvo Studenci – Maribor, Športno društvo Studenci, Taborniški rod Ukročena Reka Studenci, Čebelarska društvo Peter Močnik, Judo klub Železničar, Turistično društvo Studenci, ZZB NOB Mb Studenci Zveza slovenskih častnikov, območna enota Studenci., društvo tabornikov Bratov Šarh, Turistično humanitarno društvo Glas,  Društvo obrtnikov Maribor, Medgeneracijsko društvo,  Društvo upokojencev Studenci, Karitas,  Zavod Aloja, Zbor samoorganizirane četrtne skupnosti in Župnija sv. Jožefa  Maribor.

Odgovorna oseba za posredovanje informacij javnega značaja je Janez Šauperl, predsednik sveta mestne četrti. 

Predsednik Sveta MČ
Janez Šauperl

Telefon

02/2201-886

Elektronski naslov

mc.studenci@maribor.si

Referentka
Tadeja Fijačko

Telefon

02/2201-886

Elektronski naslov

mcstudenci@maribor.si

Naslov

Sedež MČ

Šarhova 53 a
2000 Maribor

Uradne ure

Ponedeljek

08:00-12:00

Sreda

08:00-12:00 14:00-16:00

Petek

08:00-12:00

Mestna četrt Studenci

Svet mestne četrti

Svet mestne četrti izvolijo volilni upravičenci s stalnim prebivališčem na območju mestne četrti oziroma krajevne skupnosti za štiri leta. Redne volitve v svete mestnih četrti se opravijo istočasno kot redne volitve v mestni svet.

Predsednik sveta mestne četrti predstavlja in zastopa mestno četrt. Svet mestne četrti izvoli izmed svojih članov predsednika in podpredsednika z večino glasov navzočih članov. Funkcija predsednika, podpredsednika in članov sveta mestne četrti je neprofesionalna.

Svet krajevne skupnosti za mandatno obdobje 2018 – 2022 sestavljajo:

ImePriimekFunkcija
JanezŠauperlPredsednik
AntonPeršakPodpredsednik
Nevenka GolobPodpredsednica
Miha RecekČlan
AmadeaPrajncČlanica
AndrejEmeršičČlan
AlojzMarkovičČlan
MarioMehmedovićČlan
IrenaSrša ŽnidaričČlanica
FrancDobajČlan
ŽeljkoVogrinČlan
DaniloFilip KrižmanČlan
NikKolarČlan

Mestna četrt Studenci

Delovna telesa sveta MČ

Vsa delovna telesa MČ Studenci

Komisija za lokalno samoupravo
Komisija za komunalne zadeve
Komisija za organiziranje in sodelovanje
Komisija za socialno skrbstvo
Komisija za vzdrževanje objektov
Inventurna komisija
Komisija za priznanja in pohvale
Odbor za glasilo Studenčan
Varnostni kolegij
Kolegij predsednika

Mestna četrt Studenci

Seje sveta MČ

Mestna četrt Studenci

Arhiv sej

Na povezavi se nahaja arhiv sej.

Preberi več

Mestna četrt Studenci

Galerija

Mestni servis

Mestni servis

Vse praktične informacije in nasveti za občane in obiskovalce.

Preberi več
Vloge in obrazci

Vloge in obrazci

Vse vloge in obrazci Mestne občine Maribor na enem mestu.

Preberi več

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano