Javni holding Maribor

Poglej podmeni

Vizija

Javni holding Maribor je družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju javnih gospodarskih služb in strateški partner Mestne občine Maribor pri uresničevanju razvojne vizije drugega največjega slovenskega mesta.

Bogat portfelij znanj in izkušenj šestih mariborskih javnih podjetij na področju energetike, prometa, ravnanja z okoljem in upravljanjem infrastrukture, ki v širši regiji delujejo že več kot 150 let. Povezovalna usmeritev JHMB izhaja iz težnje po strukturiranem in trajnostnem izboljševanju kakovosti storitev, ki spodbujajo komunalno in infrastrukturno cirkulacijo mesta Maribor in občin, kjer delujejo povezana podjetja. Učinkovit javni servis je namreč podstat za hitrejšo gospodarsko rast in izboljšanje družbene klime za življenje v mestu, pri čemer so ustanovitelji JHMB ene največjih gospodarskih družb v regiji združili z jasnim namenom, da navedene in še druge začrtane cilje tudi dosežejo.

Povezujemo domače in tuje razvojne potenciale mesta

Prepričani smo, da razvojni potenciali Maribora niso omejeni z geografskimi ločnicami, temveč zmorejo ob strokovni podpori JHMB slediti ambicijam tujega kapitala, ki zna prepoznati dobre poslovne priložnosti. Tako bodo v JHMB vrata odprta tudi tujim vlagateljem, ki jih želimo prek smelih infrastrukturnih projektov pripeljati v našo regijo.

Spodbujamo krožno prihodnost

Komunalna podjetja JHMB so tudi soustanovitelji INŠTITUTA WCYCLE MARIBOR, osredotočenega na iskanje najboljših okoljskih modelov za ekonomsko učinkovito obvladovanje snovnih, energetskih, vhodnih in drugih virov. Pričakovani učinek aktivnosti Wcycle so nove poslovne priložnosti in nova delovna mesta v tako imenovanem zelenem sektorju, ki ustvarja dodano vrednost in hkrati omogoča nov gospodarski zagon. JHMB z vključenimi podjetji je s predstavitvijo pilotnih krožnih modelov za bolj trajnostno urbano gradbeništvo s proizvodnjo in uporabo novih gradbenih materialov postal evropski demonstracijski »know-how« partner za okolju prijaznejšo gradnjo v mestnih središčih.

Povezave

Povezanost, usklajenost in soodvisnost.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano