Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna

Poglej podmeni

Sužba za ravojne projekte in investicije – projektna pisarna

Splošni opis

Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna deluje na področju vodenja organiziranja in koordiniranja dela na razvojnih investicijskih ter neinvesticijskih projektih Mestne občine Maribor, ki so sofinancirani iz nacionalnih in EU sredstev. Služba tudi vodi vse investicije in investicijsko vzdrževanje na področju šol, vrtcev, sociale, kulture in športa, vodi ključne investicije, ki so pomembne za razvoj Mestne občine Maribor ter sodeluje pri oblikovanju strateških dokumentov tako na regionalni kot na nacionalni ravni.

Ob vseh navedenih nalogah služba pripravlja strokovne podlage, koordinira delo na področju načrtovanja in izvajanja razvoja Mestne občine Maribor, tako na regionalni kot na nacionalni ravni in usklajuje ter vodi aktivnosti mestne uprave v procesih povezovanja in vključevanja Mestne občine Maribor v projekte Evropske unije. Naloge službe obsegajo tudi sodelovanje z drugimi organi in institucijami s področja razvoja ter sodelovanje pri drugih nalogah povezanih z Evropsko unijo.

Vodja službe
mag. Barbara Mikuš Marzidovšek

Telefon

02/2201-000

Elektronski naslov

mestna.obcina@maribor.si

Tajništvo Službe za razvojne projekte in investicije – Projektna pisarna

Telefon

02/2201-000

Elektronski naslov

projektna.pisarna@maribor.si

Mestni servis

Kako vam lahko
pomagamo?

Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna

Projekti

Poglej več

Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna

Vloge in obrazci

Poglej več

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano