Krajevna skupnost Bresternica-Gaj

Poglej podmeni

Krajevna skupnost Bresternica – Gaj

Opis krajevne skupnosti

Krajevna skupnost Bresternica-Gaj je del Mestne občine Maribor in obsega naselja: Bresternica, Sredma, Jelovec, Srednje, Gaj nad Mariborom, Šober, Zgornji Slemen. Krajevna skupnost meji na jugu na reko Dravo, na vzhodu na Krajevno skupnost Kamnica, na severu na Občino Kungota in Republiko Avstrijo ter na zahodu na Občino Selnico ob Dravi.

Krajevna skupnost Bresternica-Gaj je nastala leta 1979 z izločitvijo iz KS Kamnica. Naselje Bresternica leži na nadmorski višini 279 metrov. Bresternica je bila prvič omenjena že v 12. stoletju. V bližini je hidroelektrarna Mariborski otok, zgrajena v letu 1948. Z zajezitvijo je nastalo Bresterniško jezero, ki je vedno bolj pomembno za turizem in rekreacijo. Že leta 1949 je bil ustanovljen Veslaški klub Dravske elektrarne Maribor, danes uspešni klub s številnimi mladinskimi svetovnimi prvaki. Leta 2003 so začeli graditi veslaški center z večnamensko dvorano, novimi hangarji in spremljajočimi objekti. Ob samem jezeru pa delujeta tudi Brodarsko društvo Sidro in Društvo za vodne aktivnosti Drava.

V naselju Bresternica deluje enota vrtca Borisa Pečeta Maribor. Osnovne šole v kraju ni, otroci obiskujejo OŠ Kamnica.

V KS delujejo tudi Društvo upokojencev Kamnica-Bresternica-Gaj, Krajevna organizacija Rdečega križa Bresternica-Gaj, Turistično društvo Bresternica-Gaj, Društvo za lepše življenje in Lovska družina Gaj.

V nižinskem delu krajevne skupnosti leži še naselje Jelovec, izključno stanovanjsko naselje, na njegovem območju pa od leta 2004 deluje tudi Materinski dom.

Na hribovitem območju krajevne skupnosti sta naselji Srednje in Sredma, iz katerih so najlepši razgledi na Dravsko dolino, Maribor in Pohorje.

Naselje Gaj nad Mariborom leži na skrajnem vzhodu Kozjaka, na nadmorski višini 583 metrov. Jedro kraja tvorijo župnijska cerkev Sv. Križ, pokopališče in šolska zgradba. Cerkev Sv. Križ se prvič omenja med letoma 1473 in 1477; po požaru leta 1769 je bila cerkev obnovljena, leta 1884 pa povečana. Osnovno šolstvo se je na Gaju začelo že v prvem desetletju 19. stoletja, sedanje poslopje pa je bilo zgrajeno v 1898. Danes v objektu pouka ni več, služi za kulturno življenje v kraju.

Naselje Šober leži na nadmorski višini 520 metrov; najvišji vrh je Tojzlov vrh s 703 metri nadmorske višine, na njem pa stoji obrtniško-planinski dom z izredno izletniško točko. Zgornji Slemen je naselje z najvišjim vrhom – Žavcarjevim vrhom, ki je na nadmorski višini 915 metrov. Vrh s planinsko kočo je priljubljena planinska pohodniška postojanka.

Športne in rekreativne vsebine aktivnosti:

 • sprehajalna pot ob Dravi v dolžini 1500 metrov (od Sidra do Veslaškega kluba v Bresternici). Pot je razgibana in se v glavnem prilagaja terenu. Na območju celotne poti so izvedeni ukrepi za preprečevanje dostopa motornim vozilom in kolesom, saj je v celoti namenjena pešcem;
 • Žavcarjev vrh s planinsko kočo;
 • Tojzlov vrh je z gozdom poraščen hrib na vzhodnem delu Kozjaka. Na vrhu stoji manjši kamniti spomenik, posvečen narodnoosvobodilnemu boju. Je priljubljena pohodniška točka, primerna za vse starostne skupine.

Predsednik sveta KS
Primož Hedl

Telefon

02/2201-836

Elektronski naslov

ks.bresternica-gaj@maribor.si

Referentka
Marjetka Hauptman

Telefon

02/2201-836

Elektronski naslov

ks.bresternica-gaj@maribor.si

Naslov

Sedež KS

Na Gaj 2
2354 Bresternica

Uradne ure

Ponedeljek

08:00-12:00

Sreda

10:00-12:00 14:00-16:00

Petek

08:00-12:00

Krajevna skupnost Bresternica – Gaj

Svet krajevne skupnosti

Svet krajevne skupnosti izvolijo volilni upravičenci s stalnim prebivališčem na območju krajevne skupnosti za štiri leta. Redne volitve v svete krjevne skupnosti se opravijo istočasno kot redne volitve v mestni svet.

Predsednik sveta krajevne skupnosti predstavlja in zastopa krajevno skupnost. Svet krajevne skupnosti izvoli izmed svojih članov predsednika in podpredsednika z večino glasov navzočih članov. Funkcija predsednika, podpredsednika in članov sveta krajevne skupnosti je neprofesionalna.

Svet krajevne skupnosti za mandatno obdobje 2022-2026 sestavljajo:

ImePriimekFunkcija
PrimožHedlPredsednik
JanezTočajPodpredsednik
EvaZupancPodpredsednica
DragicaMissia ColnaričČlanica
FrancRižnarČlan
HerminaGraceČlanica
AlešŽgurČlan
DamirHodžićČlan
VesnaŽurajČlanica

Mestne četrti in krajevne skupnosti

Delovna telesa sveta KS

Vsa delovna telesa KS Bresternica – Gaj

Komisija za komunalne zadeve, promet in okolje
Komisija za kulturne in družabne dogodke
Odbor za informiranje o dogodkih in izdajo glasila
Komisija za socialo in zdravstvo
Komisija za priznanja in zahvale
Komisija za turizem in razvoj podeželja
Varnostni kolegij
Inventurna komisija
Krajevna skupnost Bresternica – Gaj

Arhiv sej

Na povezavi se nahaja arhiv sej.

Preberi več

Krajevna skupnost Bresternica – Gaj

Galerija

Krajevna skupnost Bresternica – Gaj

Kaj storiti ko nastopi smrt

Dovolite, da vam v težkih trenutkih pomagamo z določenimi informacijami.

Kaj storiti, ko nastopi smrt?

 • pokličite zdravnika oz. mrliškega preglednika
 • če smrt nastopi izven bolnišnice – npr. doma, pokličite pogrebno  podjetje, ki bo opravilo prevoz preminule osebe in vam pomagalo organizirati pogreb
 • oglasite se v pogrebnem podjetju, da se dogovorite glede pogreba
 • oglasite se na  KS glede groba in ostalih podatkov pokojnika

Za KS Bresternica-Gaj opravlja pogrebne storitve na pokopališču na Gaju nad Mariborom:

Pogrebne storitve Yamaco, d. o. o.

Masarykova ulica 16

2000 Maribor

+386 320 41 70

+386 41 679 322

Email: yamaco.info@siol.net

Spletna stran:  https://yamaco.eu

Mestni servis

Mestni servis

Vse praktične informacije in nasveti za občane in obiskovalce.

Preberi več
Vloge in obrazci

Vloge in obrazci

Vse vloge in obrazci Mestne občine Maribor na enem mestu.

Preberi več

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano