Mestna četrt Tabor

Poglej podmeni

Mestna četrt Tabor

Opis mestne četrti

Meje mestne četrti so severno od Titove ceste, po Ulici pariške komune do Koresove ulice, zahodno od Engelsove ulice, južno po Cesti proletarskih brigad, Betnavski cesti, Ljubljanski ulici do Streliške ulice, dalje do Tržaške ceste z industrijsko cono ter vzhodno po železniških tirih vse do Nasipne ulice.

V mestni četrti delujejo OŠ Angela Besednjaka Maribor, Konservatorij za glasbo in balet Maribor – PŠ Tabor, Srednja šola za oblikovanje Maribor, IC Piramida Maribor , Vrtec Jožice Flander in Vrtec Jadvige Golež. V mestni četrti domujeta tudi VDC Polž Maribor in Zavod dr. Marijana Borštnarja Dornava OE Maribor.

V kraju deluje tudi veliko društev, v okviru katerih se krajani družijo in rekreirajo; na primer KO ZB Jožica Flander, KO ZB Savko Šlander, Območno združenje Rdečega križa Maribor, Planinsko društvo TAM aribor, Planinsko društvo Železničar Maribor, Društvo upokojencev Maribor – Tabor in drugi.

Na področju industrije je precej industrijskih objektov v samem centru mestne četrti, vsa ostala se nahajajo v industrijski coni. Na področju obrti in podjetništva pa so zastopane vse dejavnosti.

Odgovorna oseba za posredovanje informacij javnega značaja je: Vitor Zečič, predsednik sveta MČ.

Predsednik Sveta MČ
Vitor Zečič

Telefon

02/2201-885

Elektronski naslov

mc.tabor@maribor.si

Referentka
Polona Erker

Telefon

02/2201-885

Elektronski naslov

mc.tabor@maribor.si

Naslov

Sedež MČ

Metelkova 63
2000 Maribor

Uradne ure

Ponedeljek

08:00-12:00

Sreda

10:00-12:00 14:00-16:00

Petek

08:00-12:00

Mestna četrt Tabor

Svet mestne četrti

Svet mestne četrti izvolijo volilni upravičenci s stalnim prebivališčem na območju mestne četrti oziroma krajevne skupnosti za štiri leta. Redne volitve v svete mestnih četrti se opravijo istočasno kot redne volitve v mestni svet.

Predsednik sveta mestne četrti predstavlja in zastopa mestno četrt. Svet mestne četrti izvoli izmed svojih članov predsednika in podpredsednika z večino glasov navzočih članov. Funkcija predsednika, podpredsednika in članov sveta mestne četrti je neprofesionalna.

Svet mestne četrti za mandatno obdobje 2022-2026 sestavljajo:

ImePriimekFunkcija
VitorZečičPredsednik
MartinBenkoPodpredsednik
BorutCerkveničPodpredsednik
BarbaraGlavičČlanica
Boštjan MihaOrnikČlan
IrenaDrekslerČlanica
DragicaMlinaričČlanica
BorisVrbančičČlan
TatjanaFrangežČlanica
AnitaGolobČlanica
DraganVujisićČlan
mag. DarjaHedžet MarottiČlanica
MatjažKotnikČlan
DorotejaRopošaČlanica
DenisŠafaričČlan

Mestne četrti in krajevne skupnosti

Delovna telesa sveta MČ

Vsa delovna telesa MČ Tabor

Komisija za komunalo, promet in urejanje prostora
Komisija za prireditve, informiranje ter nagrade in priznanja
Komisija za socialo, zdravstvo in mladino
Varnostni kolegij

Mestna četrt Tabor

Seje sveta MČ Tabor

Mestna četrt Tabor

Arhiv sej

Na povezavi se nahaja arhiv sej.

Preberi več

Mestna četrt Tabor

Galerija

Mestni servis

Mestni servis

Vse praktične informacije in nasveti za občane in obiskovalce.

Preberi več
Vloge in obrazci

Vloge in obrazci

Vse vloge in obrazci Mestne občine Maribor na enem mestu.

Preberi več

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano