Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Poglej podmeni

ODBORI IN KOMISIJE

Predstavitev komisije

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:

 • predlaga mestnemu svetu kandidate oz. kandidatke za delovna telesa mestnega sveta, nadzornega odbora, ravnateljev oz. ravnateljic, direktorjev oz. direktoric in predstavnikov oz. predstavnic ustanovitelja v organih javnih podjetij, javnih zavodov, javnih agencij in javni skladov, razen kadar je s posebnim aktom za to pristojen župan oz. županja, ter podajo soglasij in mnenj k imenovanjem, za katere so pristojni drugi organi;
 • obravnava predloge v zvezi s plačami ter drugimi prejemki mestnih funkcionarjev oz. funkcionark ter izvršuje odločitve mestnega sveta, zakone in predpise, ki urejajo plače in druge prejemke mestnih funkcionarjev oz. funkcionark;
 • vodi postopke, ki se nanašajo na prenehanje mandata županu oz. županji in ugotovitev izvolitve novega oz. nove;
 • vodi postopke, ki se nanašajo na prenehanje in potrditev mandata članov oz. članic mestnega sveta;
 • mestnemu svetu ali županu oz. županji daje predloge oz. pobude v zvezi s kadrovskimi vprašanji v mestni občini;
 • obravnava druga vprašanja, ki jih določi mestni svet.

Predsednik
Matej Pavlič

Telefon

Elektronski naslov

matej.pavlic@maribor.si

Podpredsednik
Milan Mikl

Telefon

Elektronski naslov

milan.mikl@maribor.si

Člani in članice:

dr. ıSamoı Peter ıMedvedı

Aljaž Bratina

Željko Vogrin

Vladimira Cokoja

Damir Orehovec

Sekretarka komisije
Rosana Klančnik

Telefon

02/2201-241

Elektronski naslov

rosana.klancnik@maribor.si

ODBORI IN KOMISIJE

Seje komisije

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano