Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Poglej podmeni

ODBORI IN KOMISIJE

Predstavitev komisije

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:

 • predlaga mestnemu svetu kandidate oz. kandidatke za delovna telesa mestnega sveta, nadzornega odbora, ravnateljev oz. ravnateljic, direktorjev oz. direktoric in predstavnikov oz. predstavnic ustanovitelja v organih javnih podjetij, javnih zavodov, javnih agencij in javni skladov, razen kadar je s posebnim aktom za to pristojen župan oz. županja, ter podajo soglasij in mnenj k imenovanjem, za katere so pristojni drugi organi;
 • obravnava predloge v zvezi s plačami ter drugimi prejemki mestnih funkcionarjev oz. funkcionark ter izvršuje odločitve mestnega sveta, zakone in predpise, ki urejajo plače in druge prejemke mestnih funkcionarjev oz. funkcionark;
 • vodi postopke, ki se nanašajo na prenehanje mandata županu oz. županji in ugotovitev izvolitve novega oz. nove;
 • vodi postopke, ki se nanašajo na prenehanje in potrditev mandata članov oz. članic mestnega sveta;
 • mestnemu svetu ali županu oz. županji daje predloge oz. pobude v zvezi s kadrovskimi vprašanji v mestni občini;
 • obravnava druga vprašanja, ki jih določi mestni svet.

Predsednica
Davorka Pregl

Telefon

Elektronski naslov

davorka.pregl@maribor.si

Podpredsednica
Melita Petelin

Telefon

Elektronski naslov

melita.petelin@maribor.si

Člani in članica:

Simona Koželj

dr. ıSamoı Peter ıMedvedı

Aljaž Bratina

Milan Mikl

Željko Vogrin

Sekretarka komisije
Rosana Klančnik

Telefon

02/2201-000

Elektronski naslov

mestna.obcina@maribor.si

ODBORI IN KOMISIJE

Seje komisije

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Arhiv sej

Na povezavi se nahaja arhiv sej.

Preberi več

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano