Služba za upravno poslovanje

Poglej podmeni

Služba za upravno poslovanje

Predstavitev službe

Služba za upravno poslovanje pri svojem delu sledi Uredbi o upravnem poslovanju in predpisom iz področja arhiviranja ter elektronskega poslovanja.

Vodja Službe
Željka Kralj

Telefon

02/2201-000

Elektronski naslov

mestna.obcina@maribor.si

Naloge in poslanstvo

V sklopu pisarne za pomoč strankam, ki deluje v pritličju Ulice heroja Staneta 1, soba 14, občanom ves poslovni čas nudi splošne informacije iz pristojnosti Mestne občine Maribor in možnost v elektronski ali fizični obliki oddati vloge, ki so iz pristojnosti Mestne občine Maribor.

Izpostavljeno

Pomoč strankam

Z vse informacije je na Ulici heroja Staneta 1 v pritličju na voljo pisarna za pomoč strankam, ki deluje v času uradnih ur, prav tako pa smo dosegljivi na naslovu gp.mom@maribor.si in preko obrazca na spletni strani.

Služba za upravno poslovanje

Javni razpisi

Poglej več

Služba za upravno poslovanje

Vloge in obrazci

Poglej več

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano