Mestna četrt Tezno

Poglej podmeni

Mestna četrt Tezno

Opis mestne četrti

Mestno četrt Tezno na severu omejuje Stražunski gozd, na vzhodu občina Miklavž, na jugu občina Hoče – Slivnica in na zahodu železniška proga. Ptujska cesta ločuje Tezno na stanovanjsko območje, ki velja za delavsko – spalno naselje in poslovno – industrijsko območje.

Jezikovni temelj za ime Tezno izvira iz besede “teza” . Teze so se pred nekaj stoletji imenovali gozdovi oz. gaji med pašniki in njivami. Tezno je prvič omenjeno v kupoprodajni pogodbi z dne 5. marca 1473, na podlagi katere je Ivan Falbmhap prodal njivo mariborskemu meščanu Lenartu Prugklu. Listino je pečatil mariborski mestni sodnik Lenart Igelshofer.

V Mestno četrt Tezno so se na podlagi Odloka o razdelitvi Mestne občine Maribor na mestne četrti in krajevne skupnosti, združile bivše krajevne skupnosti Slave Klavore, Martina Konšaka in Silvire Tomasini.

Rezervacija zemljišč za širitev industrijskega območja in cestnega režima na južni strani Ptujske ceste, je vzrok za slabše komunalno opremljenost območja; se pa stanje (počasi) spreminja, saj je na tem območju sedaj nahajajo različni trgovski centri, avto-hiše in številni industrijski obrati.

Propadanje industrijskih dejavnosti v preteklosti se je negativno odražalo v vsakdanjem življenju naših občanov, ki so bili v večini zaposleni v Tovarni avtomobilov in motorjev in Metalni.

Zgodovina MČ Tezno je industrijsko obarvana, že med drugo svetovno vojno se je začel intenziven industrijski razvoj. Med vojno aktivna nemška tovarno letalskih delov, ki je sedaj tudi turistična atrakcija mesta, je takoj po osvoboditvi nasledila Tovarna avtomobilov in motorjev Maribor (TAM), ki je pred osamosvojitvijo zaposlovala skoraj 10.000 ljudi.  Kasneje, leta 1996, je na tem območju nastala odprta poslovno-industrijska cona, na kratko Cona Tezno. Ta je eno od najhitreje razvijajočih se gospodarskih jeder, ne samo v Mariboru, marveč tudi v regionalnem in državnem merilu. V podjetjih Cone Tezno deluje približno 150 poslovnih subjektov, ki zaposlujejo skoraj 4.000 ljudi. Vendar je na voljo še 108 hektarjev še nezasedenih zemljišč, nekatera tudi iščejo potencialnega kupca .

V Coni Tezno danes najdemo širok spekter kovinsko predelovalne industrije, kot so kovinska galanterija, orodjarstvo in proizvodnja specialnih strojev, proizvodnja avtobusov, zapletenih proizvodnih sistemov, orodij in še mnogo drugih.

V zadnjih letih naglo naraščajo storitvene in logistične dejavnosti, tudi zelo zahtevne. Tako Cona Tezno gosti centralni računalniški in organizacijski center druge največje banke in zavarovalnice v državi, centralni logistični center Pošte Slovenije, podjetja za računalniško programiranje in razvoj, visokotehnološke dejavnosti za varčno uporabo energije in še bi lahko naštevali.

Na področju izobraževanja v Mestni četrti Tezno deluje Vrtec Tezno Maribor s svojimi štirimi enotami, OŠ Martina Konšaka in OŠ Slave Klavore, Tehniški šolski center Maribor in Dijaški dom Tezno. V okviru Društva upokojencev Tezno delujejo pevski zbor, krožek za ročno delo, šahovski krožek, balinarska sekcija in kegljaški sekciji za stezno in rusko kegljanje. Druge kulturne in prostočasne aktivnosti dopolnjujejo Fotografsko društvo Tezno, Knjižnica Tezno, KO Rdeči Križ Silvira Tomasini, KO Rdeči Križ Martina Konšaka in KO Rdečo Križ Slava Klavora, KO Združenje borcev Maribor, Avto moto društvo TAM Maribor, Zveza slovenskih častnikov – območno združenje Maribor.

Za osnovno zdravstveno varstvo otrok in odraslih je poskrbljeno v Zdravstveni postaji Tezno, na območju mestne četrti pa od leta 2000 deluje tudi Dom starejših občanov Tezno, javni socialnovarstveni zavod. V domu je konec leta 2023 živelo 209 stanovalcev, za katere je skrbelo 105 zaposlenih.

V nedeljo dopoldan je na Teznem stičišče prodaje, nakupovanja in druženja na znamenitem kramarskem oziroma boljšem sejmu v Zolajevi ulici.

Športne in rekreativne aktivnosti:

Na področju športne dejavnosti na Teznem delujejo tudi Nogometni klub Tezno, TVD Partizan, Karate klub kovinar Maribor. Občani lahko svoj prosti čas aktivno preživijo na teniških in balinarskih igriščih pri Metalni in TAMu. Ob Janševi ulici je tudi zunanje igrišče namenjeno urbanim športom, v Špelini ulici pa deluje bowling center Strike.

Odgovorna oseba za posredovanje informacij javnega značaja je: predsednik sveta MČ.

Predsednik sveta MČ
Mitja Jenuš

Telefon

02/2201-851

Elektronski naslov

mc.tezno@maribor.si

Referentka
Tadea Slekovec

Telefon

02/2201-851

Elektronski naslov

mc.tezno@maribor.si

Naslov

Sedež MČ

Panonska 12
2000 Maribor

Uradne ure

Ponedeljek

08:00-12:00

Sreda

10:00-12:00 14:00-16:00

Petek

08:00-12:00

Mestna četrt Tezno

Svet mestne četrti

Svet mestne četrti izvolijo volilni upravičenci s stalnim prebivališčem na območju mestne četrti oziroma krajevne skupnosti za štiri leta. Redne volitve v svete mestnih četrti se opravijo istočasno kot redne volitve v mestni svet.

Predsednik sveta mestne četrti predstavlja in zastopa mestno četrt. Svet mestne četrti izvoli izmed svojih članov predsednika in podpredsednika z večino glasov navzočih članov. Funkcija predsednika, podpredsednika in članov sveta mestne četrti je neprofesionalna.

Svet mestne četrti za mandatno obdobje 2022-2026 sestavljajo:

ImePriimekFunkcija
MitjaJenušPredsednik
FrancŽibernaPodpredsednik
dr. MiranUlbinPodpredsednik
GoranĐorđevičČlan
ManjaKokolČlanica
SanelaČrešnikČlanica
DamirKokolČlan
BredaČepe VizjakČlanica
SrečkoKranvogelČlan
MarijaKrajncČlanica
KarmenKolmaničČlanica
IgorKomljenovičČlan
dr. MojcaČižek SajkoČlanica
CvetkaŽökšČlanica
BorisPrejacČlan

Mestna četrt Tezno

Delovna telesa sveta MČ

Vsa delovna telesa MČ Tezno

Komisija za komunalne zadeve, promet, urejanje prostora in varstvo okolja
Komisija za informiranje
Komisija za socialne zadeve in varstveno oskrbo
Komisija za kulturo, šport in organizacijo prireditev
Komisija za poravnavo sporov
Komisija za upravljanje s premoženjem

Mestna četrt Tezno

Seje sveta MČ Tezno

Mestna četrt Tezno

Arhiv sej

Na povezavi se nahaja arhiv sej.

Preberi več

Mestna četrt Tezno

Galerija

Mestna četrt Tezno

Glasilo

Mestni servis

Mestni servis

Vse praktične informacije in nasveti za občane in obiskovalce.

Preberi več
Vloge in obrazci

Vloge in obrazci

Vse vloge in obrazci Mestne občine Maribor na enem mestu.

Preberi več

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano