Razvojni program izobraževanja odraslih v Mestni občini Maribor 2020 – 2024

Poglej podmeni

Razvojni program izobraževanja odraslih v Mestni občini Maribor 2020 – 2024

Kakovost in dostopnost izobraževalnih programov

S programi za izobraževanje odraslih se zagotavlja vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje, dvig splošne izobraženosti prebivalcev, višja izobrazbena raven in večja zaposljivost.

Izbolj­šanje razpoložljivosti ter splošne kakovosti, količine in dostopnosti izobraževalnih priložnosti za odrasle je pomembno za družbeni razvoj, pozitivno pa vpliva tudi na posameznikov osebnostni razvoj in prispeva h kulturnemu ter socialnemu razvoju.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano