Služba za stanovanjske zadeve

Poglej podmeni

Služba za stanovanjske zadeve

Predstavitev službe

Služba za stanovanjske zadeve sledi in spremlja zakonodajo s področja stanovanj ter subvencionirane stanovanjske najemnine ter izvaja strokovne naloge na področju registracije upravnikov večstanovanjskih stavb in subvencionirane najemnine.

Vodja službe
Stanka Perša

Telefon

02/2201-453

Elektronski naslov

stanka.persa@maribor.si

Naloge in poslanstvo

Služba za stanovanjske zadeve opravlja zlasti naloge, ki se nanašajo na:

 • vodenje registra upravnikov večstanovanjskih stavb (vpis in izbris iz registra ter izdaja potrdila o vpisu v register),
 • preveritev višine neprofitne najemnine,
 • izvrševanje nakazil subvencionirane najemnine za stanovanja na podlagi odločbe Centra za socialno delo,
 • strokovna opravila vezana na področje stanovanj in subvencionirane najemnine za stanovanja.

izpostavljeno

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor

Osnovno poslanstvo Javnega medobčinskega sklada Maribor (JMSS) je kontinuirana oskrba z najemnimi stanovanji za vse kategorije prosilcev, izboljšanje kvalitete bivanja v že obstoječih najemnih stanovanjih na osnovi načrtovanega dolgoročnega plana vzdrževanja stanovanj, kreditiranje občanov za gradnjo lastnih stanovanj in sodelovanje oziroma načrtovanje razvojnih programov za razvoj stanovanjskega gospodarstva v občinah. V skladu s poslanstvom in vizijo je JMSS Maribor odgovoren za najustreznejšo preskrbljenost s stanovanji občanov Mestne občine Maribor, Občine Duplek, Občine Rače-Fram, Občine Hoče-Slivnica, Občine Miklavž na Dravskem polju in Občine Starše.

Služba za stanovanjske zadeve

Javni razpisi

Poglej več

Služba za stanovanjske zadeve

Vloge in obrazci

Poglej več

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano