Lokalni program mladih v Mestni občini Maribor za obdobje 2016 – 2021

Poglej podmeni

Lokalni program mladih v Mestni občini Maribor za obdobje 2016 – 2021

Trajnostno naravnana lokalna mladinska politika

Lokalni program mladih v Mestni občini Maribor (LPM) je temeljni programski dokument za obdobje 2016–2021, ki opredeljuje prednostne naloge in ukrepe MOM v mladinskem sektorju ter zagotavlja trajnostno naravnano lokalno mladinsko politiko. V 2. LPM so na podlagi poglobljenih analiz stanja, na področju horizontalne in vertikalne mladinske politike, izpostavljena tri ključna področja delovanja mladinskega sektorja:

 • PRVO PODROČJE: Povezovanje ključnih akterjev mladinskega sektorja in izboljšanje dostopnosti ponudbe za mlade. 
 • DRUGO PODROČJE: Razpisno sofinanciranje nevladnih in nepridobitnih mladinskih centrov, večjih in manjših projektov ter podpora EU razpisom. 
 • TRETJE PODROČJE: Ciljna obravnava prednostnih področij mladih – zaposlovanje, stanovanjska problematika, izobraževanje, mobilnost, politična participacija, socialna vključenost mladih z manj priložnostmi in druga področja v skladu z Resolucijo Nacionalnem programu za mladino 2013–2022. 

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano