Sektor za gospodarstvo

Poglej podmeni

Sektor za gospodarstvo

Predstavitev sektorja

Sektor za gospodarstvo zagotavlja ugodno in spodbudno okolje za razvoj gospodarstva in podjetništva.

Vodja sektorja
Mojca Lešnik

Telefon

02/2201-000

Elektronski naslov

mestna.obcina@maribor.si

Naloge in poslanstvo

Sektor za gospodarstvo opravlja zlasti naloge, ki se nanašajo na:

 • zagotavljanje ugodnega in spodbudnega okolja za razvoj gospodarstva in podjetništva,
 • priprava in izvajanje ukrepov, smernic, priporočil s področja podjetništva, kmetijstva, obrti, turizma in drugih gospodarskih dejavnosti za trajnostni gospodarski razvoj,
 • soustvarjanje pogojev za privabljanje domačih in tujih investitorjev,
 • sodelovanje z Regionalno razvojno agencijo in pristojnimi ministrstvi pri razvojnem in prostorskem načrtovanju Podravske regije, 
 • strateško načrtovanje turizma na regionalni in državni ravni po načelu trajnostnega razvoja z upoštevanjem trendov na svetovnem turističnem trgu, s pomočjo lokalne turistične organizacije Zavoda za turizem Maribor.

izopostavljeno

RRA Podravje Maribor

Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor kot partner Evropske podjetniške mreže (EEN) zagotavlja podporo podjetjem na področju iskanja poslovnih partnerjev, organizacijo kooperacijskih srečanj, povezovanja grozdov in podjetniških mrež  ter individualno pomoč na področju poslovnega sodelovanja.

izpostavljeno

Zavetišče za živali v Mariboru

V Mestni občini Maribor imamo organizirano obvezno javno službo oskrbe zapuščenih živali, ki se izvaja v Zavetišču za živali Maribor na Avtomobilski ulici 25. Tam prehodni dom najdejo kužki in muce, ki se izgubijo oziroma so zavrženi, najdeni pa so v Mariboru in okoliških primestnih občinah. V zavetišču živalim nudimo veterinarsko oskrbo, varno zavetje, redne sprehode in vse, kar potrebujejo, da se počutijo ljubljene in varne dokler ne najdejo novega stalnega doma.

Sektor za gospodarstvo

Javni razpisi

Poglej več

Sektor za gospodarstvo

Vloge in obrazci

Poglej več

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano