Sektor za proračun

Poglej podmeni

Sektor za proračun

Predstavitev sektorja

Sektor za proračun deluje na področju pripravljanja in izvajanja proračuna Mestne občine Maribor.

Vodja urada in namestnica direktorice MU
mag. Mateja Cekić

Telefon

02/2201-000

Elektronski naslov

mestna.obcina@maribor.si

Sektor za proračun

Naloge in poslanstvo

Sektor za proračun opravlja zlasti naloge, ki se nanašajo na:

 • pripravljanje gradiv in izvajanje mestnega proračuna, rebalansa proračuna, zaključnega računa proračuna ter poročila o realizaciji proračuna,
 • pripravljanje navodil, pravilnikov in postopkov dela s proračunskega področja,
 • spremljanje področne zakonodaje,
 • kontroliranje izvrševanja mestnega proračuna v skladu s predpisi,
 • spremljanje in nadziranje porabe sredstev pri neposrednih proračunskih uporabnikih ter obveščanje in predlaganje ustreznih ukrepov,
 • pripravljanje in pošiljanje sprejetih proračunov, sprememb, rebalansov, zaključnih računov in periodičnih poročil na Ministrstvo za finance,
 • pripravljanje poslovnega poročila za letno poročilo,
 • pripravljanje gradiv za Mestni svet in poročanje na odborih in sejah Mestnega sveta,
 • podpora pri pripravi kvot, razporeditvah, prerazporeditvah in pripravi odredb za plačilo.

Sektor za proračun

Javni razpisi

Poglej več

Sektor za proračun

Vloge in obrazci

Poglej več

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano