Materialno tehnična služba

Poglej podmeni

Materialno tehnična služba

Predstavitev službe

Materialno tehnična služba  (MTS) opravlja  tehnične, servisne ter druge naloge in storitve na upravnih objektih in opremi; skrbi za vzdrževanje in čiščenje  objektov, prostorov, opreme in službenih vozil; za nabavo osnovnih sredstev, drobnega inventarja in opreme; nabavo  potrošnega in drugega materiala; izvaja administrativne, finančne in druge naloge iz delovnega področja, vse za nemoteno delovanje organov Mestne uprave.

Vodja Službe
Mateja Žgur

Telefon

02/2201-000

Elektronski naslov

mestna.obcina@maribor.si

Naloge in poslanstvo

Materialno tehnična služba pokriva več različnih delovnih področij in s tem skrbi za nemoteno delovanje celotne Mestne uprave in zadovoljstvo zaposlenih kot sledi:

 • razne tehnične, servisne in druge storitve na objektih in opremi, ki so v lasti MOM;
 • tekoče vzdrževanje in čiščenje objektov, prostorov, okolice objektov in opreme;
 • nabava osnovnih sredstev, pisarniškega pohištva in opreme;  nabava pisarniškega, potrošnega in drugega materiala ter nabava energentov (goriva, elektrika, voda, plin …itd);
 • izvajanje storitev varovanja in zavarovanje objektov, vozil  in zaposlenih ter drugih storitev iz delovnega področja;
 • varstvo pri delu, zdravstvena preventiva zaposlenih ter varstvo pred požarom;
 • telefonska centrala – usmerjanje klicev in dajanje osnovnih informacij;
 • izvajanje administrativnih, finančnih in drugih nalog iz delovnega področja.

Materialno tehnična služba

Vloge in obrazci

Poglej več

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano