Urad za gospodarske dejavnosti

Poglej podmeni

Urad za gospodarske dejavnosti

Splošni opis

Urad za gospodarske dejavnosti strmi k trajnostnemu razvoju gospodarstva in k uresničitvi realno zastavljenih in dosegljivih ciljev. Ob predvidevanju potreb in na osnovi socialnega dialoga si prizadeva nuditi podporo gospodarstvu in iskati rešitve sprejemljive za vse deležnike.

Opravlja naloge s področij podjetništva, turizma, kmetijstva in gostinstva ter drugih gospodarskih dejavnosti, naloge v zvezi z upravljanjem stvarnega premoženja, ki ga ima v upravljanju Mestna občina Maribor (poslovni prostori) ter prodajo, oddajo in vzdrževanjem poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Maribor. Obenem skrbi za vpis oz. izbris iz registra upravnikov večstanovanjskih stavb, izdajo potrdila o vpisu v register upravnikov, preveritev višine neprofitne najemnine ter druge upravne in strokovno tehnične naloge z delovnega področja urada.

vodja urada
Gorazd Škrabar

Telefon

02/2201-000

Elektronski naslov

mestna.obcina@maribor.si

Tajništvo Urada za gospodarske dejavnosti

Telefon

02/2201-000

Elektronski naslov

ugd@maribor.si

Urad za gospodarske dejavnosti

Organizacijska sestava

Mestni servis

Kako vam lahko
pomagamo?

Urad za gospodarske dejavnosti

Projekti

Poglej več

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano