Mestna četrt Radvanje

Poglej podmeni

Mestna četrt Radvanje

Opis mestne četrti

Meje mestne četrti so na severu MČ Studenci, na zahodu KS Pekre, na severovzhodu MČ Nova vas in MČ Tabor, na jugovzhodu KS Razvanje, na Pohorju pa mestna četrt meji že na občino Hoče-Slivnica. Radvanje je kraj s približno 8 tisoč prebivalci, razteza se na okoli 760 hektarjih in meri v obsegu približno 16 kilometrov. Radvanje zavzema območje obdravske ravnine jugovzhodno od Maribora. Nekoč tri stare vasi pod Pohorjem – Spodnje Radvanje, Zgornje Radvanje in Nova vas (Borova vas) – so danes enotna naselbina in sestavni del mesta Maribor.

Radvanje se prvič omenja med letoma 1096 in 1105, ko je grof Bernard Spanheim podaril benediktinskemu samostanu iz Št. Pavla na Koroškem kraj z imenom Radvanje (oppidum Radewan). Vse do II. svetovne vojne je bilo Radvanje samostojna občina z okoli 2300 prebivalci.

V mestni četrti na področju vzgoje in izobraževanja delujejo Vrtec Studenci Maribor, enota Radvanje, OŠ Ludvika Pliberška Maribor in OŠ Gustav Šilih Maribor. V MČ Radvanje delujejo tudi številna društva, na primer: PGD Radvanje, Turistično društvo Radvanje, Planinsko društvo Planika, Ribiško društvo Radvanje, Lovska družina Radvanje, Karate klub Radvanje ter Športni center Marinko Galič.

Bližina Pohorja in krajevna navezanost nanj sta zaščitni znak Radvanja. Naselje je postalo eden od najbolj priljubljenih in urejenih predelov Maribora. Kraj je urejen pretežno kot turistična destinacija, v kateri je našlo in izkoristilo svojo priložnost poleg gostinskih tudi veliko obrtniških in storitvenih dejavnosti.

MČ Radvanje je neločljivo povezana s Pohorjem, vse poti, ki se začno na Streliški cesti od Ljubljanske ulice do krožišča z Dravograjsko cesto, potekajo proti jugozahodu ob vznožju Pohorja ali proti vrhu do Trikotne jase, Hotela Bellevue in zgornje postaje Pohorske vzpenjače. Enako velja tudi za poti, ki se začnejo južno od Lackove ceste in se dvigujejo proti vzpenjači ali pa gredo proti zahodu in se vzpenjajo proti posestvu Meranovo.

Ob vznožju Pohorja je tudi Draš center, ki ponuja prostore za vadbo številnim rekreativnim in profesionalnim športnikom.

Zanimive so rekreacijske poti ob Mrzlem, Radvanjskem in Rožnodolskem potoku. Vse te poti potekajo v gozdu in so med seboj povezane in prepletene.

Severno od Lackove in Streliške ceste so zlasti omembe vredne poti okoli Pekrske gorce in ob Pekrskem potoku.

Predsednik Sveta MČ
Rajko Kotnik

Telefon

02/2201-849

Elektronski naslov

mc.radvanje@maribor.si

Referentka
Aleška Ramšak

Telefon

02/2201-849

Elektronski naslov

mc.radvanje@maribor.si

Naslov

Sedež MČ

Lackova 43b
2000 Maribor

Uradne ure

Ponedeljek

08:00-12:00

Sreda

10:00-12:00 14:00-16:00

Petek

08:00-12:00

Mestna četrt Radvanje

Svet mestne četrti

Svet mestne četrti izvolijo volilni upravičenci s stalnim prebivališčem na območju mestne četrti oziroma krajevne skupnosti za štiri leta. Redne volitve v svete mestnih četrti se opravijo istočasno kot redne volitve v mestni svet.

Predsednik sveta mestne četrti predstavlja in zastopa mestno četrt. Svet mestne četrti izvoli izmed svojih članov predsednika in podpredsednika z večino glasov navzočih članov. Funkcija predsednika, podpredsednika in članov sveta mestne četrti je neprofesionalna.

Svet mestne četrti za mandatno obdobje 2022-2026 sestavljajo:

ImePriimekFunkcija
RajkoKotnikPredsednik
MilanPukšičPodpredsednik
VlastaCafnikČlanica
AleksandraKoželj DrašČlanica
mag. TinaPetelinČlanica
JankoBreznikČlan
LjubicaJančičČlanica
KajaHolcČlanica
MelisaLamprehtČlanica
TadejKnezČlan
SrečkoVilarČlan
JanjaKnafličČlanica
ManjaHorvatČlanica

Mestna četrt Radvanje

Delovna telesa sveta MČ

Vsa delovna telesa MČ Radvanje

Odbor za komunalo, promet, urejanje prostora in varovanje okolja
Odbor za turizem
Odbor za socialno skrbstvo in zdravstveno varstvo
Odbor za informiranje
Odbor za priznanja
Odbor za šport in rekreacijo
Varnostni kolegij
Inventurna komisija
Mandatno-volilna komisija
Mestna četrt Radvanje

Arhiv sej

Na povezavi se nahaja arhiv sej.

Preberi več

Mestna četrt Radvanje

Galerija

Mestni servis

Mestni servis

Vse praktične informacije in nasveti za občane in obiskovalce.

Preberi več
Vloge in obrazci

Vloge in obrazci

Vse vloge in obrazci Mestne občine Maribor na enem mestu.

Preberi več

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano