Protokol

Poglej podmeni

protokol

Delovno področje

Protokol opravlja protokolarne zadeve za župana, podžupanje in podžupane Mestne občine Maribor. Izvaja strokovna, organizacijska in tehnična opravila pri organizaciji in izvedbi protokolarnih dogodkov.

administrator
Tina Remšak

Telefon

02/2201-713

Elektronski naslov

protokol@maribor.si

koordinator
Gaj Herman

Telefon

02/2201-388

Elektronski naslov

gaj.herman@maribor.si

protokol

Ključne naloge

 Naloge, ki jih opravlja protokol MO Maribor:

 • organizacija uradnih obiskov in sprejemov visokih državnih in predstavnikov in predstavnikov občin v Republiki Sloveniji,
 • organizacija sprejemov za ugledne posameznike in skupine ob pomembnih dosežkih na kulturnih, gospodarskih in športnih področjih, podeljevanju nagrad idr.,
 • organizacija protokola ob podpisu podpisih sporazumov in pogodb,
 • organizacija protokola ob otvoritvah cest, zdravstvenih, izobraževalnih, kulturnih in  posameznih komunalnih objektov, katerih investitor/soinvestitor je Mestna občina Maribor,
 • organizacija in izvedba proslav in prireditev ob državnih praznikih, spominskih dnevih Mestne občine Maribor ter prazniku Mestne občine Maribor, kakor tudi neposredno vodenje protokola na teh svečanostih,
 • sodelovanje pri organizaciji večjih mestnih prireditev, katerih soorganizator je Mestna občina Maribor,
 • organizacija žalnih slovesnosti ob smrti častnih občanov, bivših županov in drugih pomembnih posameznikov,
 • organizacija komemorativnih slovesnosti ob dnevu mrtvih in polaganja vencev pred spominska obeležja,
 • skrb za protokolarna darila,
 • opravljanje drugih protokolarnih nalog, ki so povezane z delom župana, podžupanov ter vodje kabineta.

protokol

Področja

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano