Služba za pravne zadeve

Poglej podmeni

Služba za pravne zadeve

Predstavitev službe

Služba za pravne zadeve opravlja pravne preglede, pripravlja osnutke in predloge predpisov in drugih aktov z vidika skladnosti z ustavo, zakoni, podzakonskimi akti, ki se vsebinsko navezujejo na področje Mestne občine Maribor.

vodja Službe
Mitja Senekovič

Telefon

02/2201-000

Elektronski naslov

mestna.obcina@maribor.si

Naloge in poslanstvo

Naloge in poslanstva Službe so zagotavljati strokovno sodelovanje in podporo organom mestne uprave na pravnem področju in sodelovanje pri pravnih poslih, podaja pravnih mnenj v zadevah, ki so v pristojnosti Mestne občine Maribor, vodenje upravnih postopkov na drugi stopnji, priprava predlog za poravnave, zastopanje Mestne občine Maribor v sodnih in upravnih postopkih ter postopkih meditacij in druge naloge, ki sodijo v pristojnost Službe.

Služba za pravne zadeve

Vloge in obrazci

Poglej več

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano