Služba za pravne zadeve

Poglej podmeni

Služba za pravne zadeve

Predstavitev službe

Služba za pravne zadeve opravlja pravne preglede, pripravlja osnutke in predloge predpisov in drugih aktov z vidika skladnosti z ustavo, zakoni, podzakonskimi akti, ki se vsebinsko navezujejo na področje Mestne občine Maribor.

vodja
Mitja Senekovič

Telefon

02/2201-000

Elektronski naslov

mestna.obcina@maribor.si

Naloge in poslanstvo

Naloge in poslanstva Službe so zagotavljati strokovno sodelovanje in podporo organom mestne uprave na pravnem področju in sodelovanje pri pravnih poslih, podaja pravnih mnenj v zadevah, ki so v pristojnosti Mestne občine Maribor, vodenje upravnih postopkov na drugi stopnji, priprava predlog za poravnave, zastopanje Mestne občine Maribor v sodnih in upravnih postopkih ter postopkih meditacij in druge naloge, ki sodijo v pristojnost Službe.

Služba za pravne zadeve

Javni razpisi

Poglej več

Služba za pravne zadeve

Vloge in obrazci

Poglej več

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano