Komisija za poimenovanje ulic

Poglej podmeni

 

drugi organi, komisije, sveti MOM 

Predstavitev komisije 

Predlog za poimenovanje ali preimenovanje ulice, trga lahko poda pravna ali fizična oseba. Za poimenovanje se praviloma poda predlog ob nastanku oz. izgradnji nove ulice, lahko pa je predlog podan ne odvisno na nastanek nove ulice in ga komisija preuči ob nastanku  oz. izgradnji nove ulice.

Predloge zbira in o obravnava komisija za poimenovanje ulic, ki o imenuje župan oz. županja. Na podlagi prejetih predlogov pripravi predlog za poimenovanje, ki ga predloži v odločanje mestnemu svetu.


Rosana Klančnik

Telefon

02/2201-000

Elektronski naslov

mestna.obcina@maribor.si

 

drugi organi, komisije, sveti MOM

Poimenovanje ulic

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano