Mestna četrt Koroška vrata

Poglej podmeni

Mestna četrt Koroška vrata

Opis mestne četrti

Mestna četrt Koroška vrata sega na vzhodu do Pristaniške, Strossmayerjeve in Trubarjeve ulice, severno do vznožja Kalvarije, vzhodno do Vinarskega potoka, na jugu pa meji na reko Dravo. Mestna četrt je pretežno stanovanjska, z več kompleksi izobraževalnih centrov.

Predšolski otroci obiskujejo Vrtec Ivana Glinška v enotah Smetanova, Ribiška in Kosarjeva. Šoloobvezni otroci obiskujejo Osnovno šolo Prežihovega Voranca na Gosposvetski cesti 10.

Dijaki se lahko izobražujejo na naslednjih srednji šolah: Srednji elektro-računalniški šoli, Srednji gradbeni šoli in gimnaziji Maribor, Biotehniški šoli Maribor in III. Gimnaziji Maribor. Srednješolci lahko bivajo v Dijaškem domu Drava Maribor in Dijaškem domu Maribor.

Na območju mestne četrti so naslednje fakultete:

Študentje lahko bivajo v Študentskih domovih na Gosposvetski cesti 83 in 85 in na Koroški cesti 35. Na lokaciji študentskih domov je tudi sedež Študentska organizacija Univerze Maribor.

Na Koroški cesti 130 deluje javni zavod Univerzitetni športni center Leona Štuklja.

V mestni četrti so Kopališče Pristan, športno-rekreacijsko območje Ljudski vrt ter več sprehajalnih in rekreacijskih poti (ob Dravi, na Kalvariji, okoli Račjega dvora, v kamniškem drevoredu in na Vrbanskem platoju).

V mestni četrti aktivno delujejo ZB NOB Koroška vrata, ZZB Prežihov Voranc, Društvo izgnancev, KD Mariborski oder ter interesne organizacije občanov (skupini za samopomoč Hrast in Ginko, ročnodelski krožek Taščice, tri likovne skupine s svojimi ustvarjalnimi delavnicami, organizirane skupine občanov, ki skrbijo za zdravo življenje).

Športne in rekreativne aktivnosti na območju Mestne četrti Koroška vrata:

 • sprehajalna pot ob Dravi, od Lenta do Mariborskega otoka,
 • sprehajalna pot po Vrbanski cesti do Kamniškega drevoreda in naprej mimo Račjega dvora do Vinarij,
 • po stopnicah na Kalvarijo,
 • fitnes na prostem pri UŠC Leona Štuklja,
 • jutranja telovadba na prostem v okolici Ljudskega vrta.

Sedež MČ Koroška vrata je (začasno) v Jurčičevi ulici 8, 1. nadstropje.

Predsednik Sveta MČ
mag. Boris Munišič

Telefon

02/2201-845

Elektronski naslov

koroska.vrata@maribor.si

Referentka
Jasmina Strajnar

Telefon

02/2201-845

Elektronski naslov

koroska.vrata@maribor.si

Naslov

Sedež MČ

Jurčičeva ulica 8/1
2000 Maribor

Uradne ure

Ponedeljek

08:00-12:00

Sreda

08:00-12:00 14:00-16:00

Petek

08:00-12:00

Mestna četrt Koroška vrata

Svet mestne četrti

Svet mestne četrti izvolijo volilni upravičenci s stalnim prebivališčem na območju mestne četrti oziroma krajevne skupnosti za štiri leta. Redne volitve v svete mestnih četrti se opravijo istočasno kot redne volitve v mestni svet.

Predsednik sveta mestne četrti predstavlja in zastopa mestno četrt. Svet mestne četrti izvoli izmed svojih članov predsednika in podpredsednika z večino glasov navzočih članov. Funkcija predsednika, podpredsednika in članov sveta mestne četrti je neprofesionalna.

Svet krajevne skupnosti za mandatno obdobje 2022-2026 sestavljajo:

ImePriimekFunkcija
mag. BorisMunišičPredsednik
mag. BorisSovičPodpredsednik
mag. BarbaraBratinaPodpredsednica
Zora AurelijaJuričČlanica
IvanBračkoČlan
VidLešnikČlan
DušankaMedvedČlanica
NinaGutić SlanaČlanica
MarkoKamenjevČlan
SimonaKoželjČlanica
ErnestSagadinjČlan
ZdenkaKrižaničČlanica
mag. MiodragPetrovičČlan
mag. LivianaBorkoČlanica
InesPoštrakČlanica

Mestna četrt Koroška vrata

Delovna telesa sveta MČ

Vsa delovna telesa MČ Koroška vrata

Komisija za komunalo, promet in okolje
Komisija za mladino in šport
Komisija za informiranje in obveščanje
Komisija za kulturo in družbene dejavnosti
Komisija za socialno skrbstvo in zdravstveno varstvo
Varnostni kolegij

Mestna četrt Koroška vrata

Seje sveta MČ

Mestna četrt Koroška vrata

Arhiv sej

Na povezavi se nahaja arhiv sej.

Preberi več

Mestna četrt Koroška vrata

Galerija

Mestni servis

Mestni servis

Vse praktične informacije in nasveti za občane in obiskovalce.

Preberi več
Vloge in obrazci

Vloge in obrazci

Vse vloge in obrazci Mestne občine Maribor na enem mestu.

Preberi več

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano