Mestna četrt Koroška vrata

Poglej podmeni

Mestna četrt Koroška vrata

Opis mestne četrti

Mestna četrt Koroška vrata je najbolj severozahodna mestna četrt v Mestni občini Maribor. Na vzhodu sega do Pristaniške ulice, Vodnikovega trga, Strossmayerjeve, Mladinske in Trubarjeve ulice, na severu do grebena Kalvarije in Samotnega bora, na vzhodu do Vinarskega potoka, na jugu pa meji na reko Dravo.

Območje mestne četrti, površine 2,82 km2 in obsega 8,2 km, vključuje površine s stanovanjskimi zgradbami, z izobraževalnimi in raziskovalnimi ter družbenimi in poslovnimi institucijami, objekte in površine za šport, kulturo in rekreacijo ter sorazmerno obsežne zelene površine, travnike, sadovnjake, vinograde in tudi gozdove. Precejšen del območja mestne četrti na Vrbanskem platoju predstavlja najožje in ožje vodovarstveno območje z najstrožjim in strožjim vodovarstvenim režimom.

V Mestni četrti Koroška vrata je bilo leta 2021 skupno 10.023 prebivalk in prebivalcev, od tega 7084 s stalnim prebivališčem in 2939 z začasnim. MČ Koroška vrata obsega dela dveh naselij – Maribor in Vinarje.

Za predšolske otroke delujejo na območju mestne četrti Vrtec Ivana Glinška z enotami Kosarjeva, Ribiška in Smetanova, Zasebni vrtec Želvica ter Vrtec Montessori, osnovnošolski pa obiskujejo Osnovno šolo Prežihovega Voranca.

Tukaj so številne srednje šole: Srednja elektro-računalniška šola in tehnična gimnazija, Srednja gradbena šola in gimnazija, Biotehniška šola, III. gimnazija ter Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška pa tudi Dijaški dom Drava, Dijaški dom Maribor in Dijaški dom Antona Martina Slomška.

Na območju MČ Koroška vrata je več fakultet Univerze v Mariboru – Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Fakulteta za strojništvo, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Filozofska fakulteta in Pedagoška fakulteta – in študentski domi; ob domovih Univerze v Mariboru še Študentski dom sv. Elizabete.

Tukaj je več pomembnih športnih in prireditvenih objektov: Stadion Ljudski vrt, Kopališče Pristan, Dvorana Lukna, UŠC Leona Štuklja, Teniški park Ljudski vrt, urbano košarkarsko igrišče Iva Daneua, pomožna igrišča Ljudski vrt, balinarska igrišča, športna dvorana Vrbanska in koncertna dvorana Štuk. Na območju MČ delujejo športna društva in institucije, ki izvajajo športne in rekreativne dejavnosti, od množičnega športa, športa mladih in športa starejših vse do vrhunskega športa.

Aktivni so KO Združenja borcev za vrednote NOB ZZB Prežihov Voranc, KO Združenja borcev za vrednote NOB Koroška vrata-Kamnica, KO Društva izgnancev Slovenije, KO Mariborski oder, v prostorih MČ pa svoje aktivnosti izvajajo interesne organizacije skupini za samopomoč Hrast in Ginko, klekljarska skupina Taščice, likovne skupine Aurora, Pro anima in Optimisti.

Na območju mestne četrti je več sprehajalno-rekreacijskih poti in objektov, med njimi:

 • sprehajalna pot Lent–Mariborski otok,
 • pot po Vrbanski cesti do Kamniškega drevoreda in Račjega dvora,
 • sprehajalne poti ob vznožju Kalvarije in po pobočju Kalvarije,
 • pot na Samotni bor,
 • pot na Urban,
 • stopnice na Kalvarijo,
 • pot štirih gričev in
 • fitnes na prostem pri UŠC Leona Štuklja.

Sedež MČ Koroška vrata je (začasno) v Jurčičevi ulici 8, v 1. nadstropju.

Predsednik Sveta MČ
mag. Boris Munišič

Telefon

02/2201-845

Elektronski naslov

koroska.vrata@maribor.si

Referentka
Jasmina Strajnar

Telefon

02/2201-845

Elektronski naslov

koroska.vrata@maribor.si

Naslov

Sedež MČ

Jurčičeva ulica 8/1
2000 Maribor

Uradne ure

Ponedeljek

08:00-12:00

Sreda

10:00-12:00 14:00-16:00

Petek

08:00-12:00

Mestna četrt Koroška vrata

Svet mestne četrti

Svet mestne četrti izvolijo volilni upravičenci s stalnim prebivališčem na območju mestne četrti oziroma krajevne skupnosti za štiri leta. Redne volitve v svete mestnih četrti se opravijo istočasno kot redne volitve v mestni svet.

Predsednik sveta mestne četrti predstavlja in zastopa mestno četrt. Svet mestne četrti izvoli izmed svojih članov predsednika in podpredsednika z večino glasov navzočih članov. Funkcija predsednika, podpredsednika in članov sveta mestne četrti je neprofesionalna.

Svet krajevne skupnosti za mandatno obdobje 2022-2026 sestavljajo:

ImePriimekFunkcija
mag. BorisMunišičPredsednik
mag. BorisSovičPodpredsednik
mag. BarbaraBratinaPodpredsednica
Zora AurelijaJuričČlanica
IvanBračkoČlan
VidLešnikČlan
DušankaMedvedČlanica
NinaGutić SlanaČlanica
MarkoKamenjevČlan
SimonaKoželjČlanica
ErnestSagadinjČlan
ZdenkaKrižaničČlanica
mag. MiodragPetrovičČlan
mag. LivianaBorkoČlanica
InesPoštrakČlanica

Mestna četrt Koroška vrata

Delovna telesa sveta MČ

Vsa delovna telesa MČ Koroška vrata

Komisija za komunalo, promet in okolje
Komisija za mladino in šport
Komisija za informiranje in obveščanje
Komisija za kulturo in družbene dejavnosti
Komisija za socialno skrbstvo in zdravstveno varstvo
Varnostni kolegij

Mestna četrt Koroška vrata

Seje sveta MČ

Mestna četrt Koroška vrata

Arhiv sej

Na povezavi se nahaja arhiv sej.

Preberi več

Mestna četrt Koroška vrata

Galerija

Mestni servis

Mestni servis

Vse praktične informacije in nasveti za občane in obiskovalce.

Preberi več
Vloge in obrazci

Vloge in obrazci

Vse vloge in obrazci Mestne občine Maribor na enem mestu.

Preberi več

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano