Mestne četrti in krajevne skupnosti

Poglej podmeni

Mestne četrti in krajevne skupnosti

Splošni opis

V Mestni občini Maribor je enajst mestnih četrti in šest krajevnih skupnosti. Cilji povezovanja občanov v mestno četrt ali krajevno skupnost so organizirano zadovoljevanje skupnih in splošnih potreb občanov, razvoj bivalnega prostora in krajevne kulture ter dobrih medsebojnih odnosov.

Najpomembnejše naloge mestnih četrti in krajevnih skupnosti so predvsem:

 • sprejem prijav in obvestil oziroma pritožb občanov o problemih pri izvajanju javnih služb in posredovanje le-teh nosilcem teh služb,
 • dajanje informacij in pomoč občanom pri reševanju njihovih problemov, pomoč pri sestavi vlog, prošenj in podobnega ter napotitev na ustrezen organ,
 • organiziranje zborov občanov, izvedba referendumov in volitev,
 • organiziranje pomoči pri elementarnih in drugih nesrečah,
 • naloge s področja gospodarskih javnih služb (urejanje pokopališč, izvajanje zimske službe, vzdrževanje javnih poti, krajevnih in gozdnih cest),
 • urejanje pogojev in načina upravljanja s premoženjem, namenjenim za potrebe krajevnega prebivalstva,
 • spodbujanje kulturno-umetniške ter športno-rekreacijske dejavnosti v vseh delih občine ter
 • skrb za zaščito kulturne, naravne in zgodovinske dediščine ter spomenikov.

Vodja Službe za MČ in KS
Mirjana Mihin

Telefon

02/2201-000

Elektronski naslov

mestna.obcina@maribor.si

Naslov

lokacija enote

Ulica heroja Tomšiča 2
2000 Maribor

Zemljevid

Mestne četrti in krajevne skupnosti

Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

Na Trati 2

Predsednik sveta MČ: Oton Štrucl Referentka: Diana Slekovec Email: mc.brezje@maribor.si

Mestna četrt Center

Kacova ulica 1

Predsednik sveta MČ: Matic Kocjančič Referentka: Tamara Muhič Email: mc.center@maribor.si

Mestna četrt Ivan Cankar

V Zavoju 40b

Predsednik sveta MČ: Jure Legvart Referentka: Jasmina Strajnar Email: mc.icankar@maribor.si

Mestna četrt Koroška vrata

Predsednik sveta MČ: mag. Boris Munišič Referentka: Jasmina Strajnar Email: koroska.vrata@maribor.si

Mestna četrt Magdalena

Preradovičeva ulica 1

Predsednica sveta MČ: Marjana Kreitner Referentka: Mihaela Senekovič Email: mc.magdalena@maribor.si

Mestna četrt Nova vas

Radvanjska cesta 65

Predsednik sveta MČ: Vincenc Virtnik Referentka: Marina Tošić Email: mc.novavas@maribor.si

Mestna četrt Pobrežje

Kosovelova ulica 11

Predsednik sveta MČ: Blaž Vampl Referentka: Madlen Kotnik Email: mc.pobrezje@maribor.si

Mestna četrt Radvanje

Lackova cesta 43b

Predsednik Sveta MČ: Rajko Kotnik Referentka: Aleška Ramšak Email: mc.radvanje@maribor.si

Mestna četrt Studenci

Šarhova ulica 53a

Predsednik sveta MČ: Matej Vodopivec Referentka: Tadeja Fijačko Email: mc.studenci@maribor.si

Mestna četrt Tabor

Metelkova ulica 63

Predsednik sveta MČ: Vitor Zečič Referentka: Polona Erker Email: mc.tabor@maribor.si

Mestna četrt Tezno

Panonska ulica 12

Predsednik sveta MČ: Mitja Jenuš Referentka: Tadea Slekovec Email: mc.tezno@maribor.si

Krajevna skupnost Bresternica-Gaj

Na Gaj 2

Predsednik sveta KS: Primož Hedl Referentka: Marjetka Hauptman Email: ks.bresternica-gaj@maribor.si

Krajevna skupnost Kamnica

Vrbanska cesta 97

Predsednik sveta KS: Simon Hauptman Referentka: Ida Tucak Email: ks.kamnica@maribor.si

Krajevna skupnost Limbuš

Ob Blažovnici 41

Predsednik sveta KS: Andrej Šauperl Referentka: Karolina Merc Email: ks.limbus@maribor.si

Krajevna skupnost Pekre

Bezjakova ulica 4

Predsednik sveta KS: dr. Gregor Antoličič Referentka: Jelka Kapun Email: ks.pekre@maribor.si

Krajevna skupnost Razvanje

Razvanjska cesta 22

Predsednica sveta KS: Maja Dobnik Referent: Dušan Flamiš Email: ks.razvanje@maribor.si

Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

Malečnik 51

Predsednik sveta KS: Vladimir Stožer Referentka: Tina Galun email: ks.malecnik-ruperce@maribor.si

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano