Služba za geografski informacijski sistem in obdelavo podatkov

Poglej podmeni

Služba za geografski informacijski sistem in obdelavo podatkov

Predstavitev službe

Služba za geografski informacijski sistem in obdelavo podatkov ureja in vzdržuje evidence in prostorske podatke mestne občine Maribor, iz njih izdeluje različne analize in kartografske izrise za potrebe delovanja posameznih služb in uradov Mestne občine Maribor.

V okviru vzdrževanja prostorske podatkovne platforme mestne občine Maribor, skrbi tudi za njen metapodatkovni sistem in izdelavo spletnih servisov za zunanje uporabnike ter pripravlja prostorske pregledovalnike za javnost na prostorskem portalu mestne občine Maribor.

Strokovno sodeluje tudi pri različnih nalogah s področja geodezije.

Vodja sektorja
Lucija Unuk

Telefon

02/2201-000

Elektronski naslov

mestna.obcina@maribor.si

Naloge in poslanstvo

Služba za geografski informacijski sistem:

 • Organizira, spremlja, obdeluje, ureja in posreduje podatke za potrebe organov mestne občine, mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter gospodarskih javnih služb in javnih zavodov, katerih ustanovitelj je mestna občina.
 • Pridobiva statistične in evidenčne podatke od pooblaščenih organov za zbiranje statističnih in evidenčnih podatkov.
 • Razvija geografsko informacijsko dejavnost in vzdržuje prostorsko podatkovno infrastrukturo Mestne občine Maribor z namenom omogočiti vsem uradom mestne uprave in tudi drugim uporabnikom vpogled in uporabo podatkov za izvedbo njihovih nalog.
 • Zagotavlja programsko podporo zaposlenim s pripravo delovnih okolij v grafičnih programskih orodjih za učinkovitejše delo služb ter v podporo posameznim procesom v uradih.
 • Pripravlja kartografske prikaze in analize za potrebe delovanja organov mestne občine.
 • Razvija in vzdržuje Prostorski portal Mestne občine Maribor in pregledovalnike prostorskih podatkov za javnost.
 • Omogoča serviranje občinskih podatkov preko spletnih servisov v formatih WFS, WMS, WMTS in GWC ter posreduje občinske prostorske podatke.
 • Sodeluje z uradi pri pripravi strokovnih mnenj in razpisnih dokumentacij s področja geodetske stroke.

IZPOSTAVLJENO

Prostorski portal Mestne občine Maribor

Prostorski portal mestne občine Maribor je zbirka interaktivnih tematskih zemljevidov z različnimi tematikami, kot so:

 • namenska raba prostora in območja prostorskih aktov,
 • prikaz območij možnosti pridobitve subvencij za zamenjavo vrste in vira ogrevanja,
 • prikaz območij, na katerih ima Mestna občina Maribor predkupno pravico,
 • prikaz cestnih zapor v mestni občini Maribor,
 • prikaz postaj in linij mestnega avtobusnega prometa, 
 • prikaz ponudbe in povpraševanja po trajnostni mobilnosti v mestu Maribor,
 • pregledovalnik informacij o okolju in zdravju,
 • itd.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano