Trajnostna urbana strategija (TUS)

Poglej podmeni

Trajnostna urbana strategija (TUS)

Trajnosten razvoj sedanjosti z vizijo prihodnosti

V mestih se danes v vedno večji meri srečujemo s problemi, kot so omejena količina energetskih in materialnih resursov, zagotovitev oskrbe z zdravo prehrano in neoporečno vodo, s povečano emisijo toplogrednih plinov in degradacijo naravnega okolja. Vsi našteti problemi močno prispevajo k socio-ekonomskim napetostim v celotni družbi. 

Mnoga mesta prepoznavajo te izzive in načrtujejo ambiciozne ukrepe za dosego želenih trajnostnih indikatorjev. Mestni uradniki, ki se spoprijemajo s temi izzivi, so soočeni z omejitvami tako političnih kot tudi regulacijskih instrumentov, ki so jim na voljo. Žal jim ostane malo manevrskega prostora za potrebno ukrepanje glede na kompleksnost reševanja trajnostnih vprašanj. Postopki za izvajanje teh nalog niso enoznačni ali v naprej določeni. Problemi so zasidrani globoko v kulturi in običajih družbe ter jih je nujno potrebno premagati, saj le postopne spremembe mnogokrat ne zadostujejo več. Potreben je časovno determiniran proces preoblikovanja in temeljita tranzicija, znotraj le-te pa so nujni temeljni premiki v načinu razmišljanja, kakor tudi v praksah in strukturah, z nujnim vključevanjem deležnikov mnogoterih področij.

V teh prizadevanjih uprava mesta ni sama. Mnogi posamezniki, podjetja in nevladne organizacije ustvarjajo iniciative, ki, vsaka na svoj način, prispevajo k vzdržni prihodnosti. Vloga procesa Trajnostnih urbanih strategij – TUS, je v podpori vsem tem prizadevanjem. Definiranje procesa prehoda v trajnostno mesto je bistvena operativna naloga, ki temelji na viziji mesta, kakršnega si želimo v prihodnosti.

Dokument Trajnostna urbana strategija Mestne občine Maribor je bil potrjen na 13. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor, 9. februarja 2016. Veljavnost Strategije je v dokumentu navedena 5 let od sprejema le – tega.

Na 20. seji MS v letu 2021 je bil obravnavan predlog za podaljšanje veljavnosti dokumenta Trajnostna urbana strategija Mestne občine Maribor do konca leta 2023. Izdelava obstoječih trajnostnih urbanih strategij mestnih občin je bila namreč namenjena predvsem izvajanju celostnih teritorialnih naložb in predpogoj za črpanje sredstev iz programskega obdobja 2014 – 2020. Ker se dokument veže na programsko obdobje črpanja 2014 – 2020, ki v skladu s pravilom n+3 traja do konca leta 2023, zato se je predlagalo, da se v skladu s čarovnico programskega obdobja podaljša tudi veljavnost obstoječega dokumenta do konca leta 2023.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano