Služba za komunalo

Poglej podmeni

Služba za komunalo

Predstavitev službe

Sektor za komunalo v okviru Urada za finance in proračun opravlja naloge s področja proračunskega financiranja Urada za komunalo, promet in prostor v skladu s predpisi.

Vodja sektorja
Alenka Tovornik

Telefon

02/2201-000

Elektronski naslov

mestna.obcina@maribor.si

Naloge in poslanstvo

Služba za komunalo izvaja zlasti naloge, ki se nanašajo na:

 • podpora Uradu za komunalo, promet in prostor (UKPP) pri pripravljanju in vnašanju potrebnih podatkov v informacijski sistem,
 • pregledovanje aktivnih predobremenitev, zahtevanih prilog in usklajevanje planov plačil za UKPP,
 • podpora pri pripravi kvot, razporeditvah, prerazporeditvah in pripravi odredb za plačilo za UKPP,
 • usklajevanje s Sektorjem za računovodstvo s pripravo potrebnih popravkov,
 • pripravljanje analiz in izpisov za vodenje projektov,
 • sodelovanje pri pregledu letnih elaboratov za določanje cen komunalnih storitev.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano