Dosedanji mariborski župani

Poglej podmeni

župan

Župani Mestne občine Maribor

Prvi mariborski župan je postal leta 1798 Jožef Altmann. Po prvi in drugi svetovni vojni v Mariboru ni bilo župana. V seznamu so navedene osebnosti, ki so opravljale dolžnosti, primerljive z županskimi in letnice njihovega imenovanja. Leta 1989 je takratni podpredsednik skupščine nekaj časa opravljal dolžnosti predsednika.

IME IN PRIIMEKFUNKCIJA LETO
Aleksander Saša Arsenovičžupan 2018
dr. Andrej Fištravec župan 2013
Franc Kangler župan 2006
mag. Boris ıSovičı župan 1998
dr. Alojz Križman župan 1994
Magdalena Tovornik predsednica skupščine mesta 1990
Matija Malešič podpredsednik skupščine občine 1989
Emil Tomažič predsednik skupščine občine 1988
Slavko Soršak predsednik skupščine občine 1984
Rafael ıRazpetı predsednik skupščine občine 1978
Vitja Rode predsednik skupščine občine 1974
Stojan Požar predsednik skupščine občine 1972
Mirko Žlender predsednik skupščine občine 1967
Vera Kolarič predsednica mestnega sveta 1964
Janko Markič predsednik mestnega sveta 1963
Miloš Ledinek predsednik mestnega ljudskega odbora 1952
Karel Rakuša predsednik mestnega ljudskega odbora 1945
Štefan Pavšič komandant komande mesta 1945
Fritz Knaus 1941
Alojzij Juvan predsednik mestne občine 1935
Franjo Lipold mestni načelnik 1931
Alojzij Juvan 1927
Josip Leskovar 1924
Viktor Grčar 1921
Ivan Poljanec vladni komisar 1921
Josip Leskovar vladni komisar 1920
Vilko Pfeifer vladni komisar 1919
Ivan Schmiderer 1902
Aleksander Nagy 1886
Ferdinand Duchatsch1883
Matej Reiser 1870
Jožef Bancalari 1867
Andreas Tappeiner1861
Otmar Reiser 1850
Anton Gamilschegg1834
Vincenc Tautscher1815
Franc Mühlstein1810
Karl Kuglmayer1810
Ivan Jurij Ferlinz1802
Franc Lindner1802
Jožef Altman1789

Mestni sodniki

Prvi znani mariborski mestni sodnik je Urh (Ulrik), omenjen leta 1243. Ta letnica je zabeležena tudi na stropu svečane dvorane v Rotovžu. Znani so sto štirje mestni sodniki. Nekateri so dolžnost mestnega sodnika opravljali večkrat. V seznamu je poleg imena mestnega sodnika navedeno leto njegove prve omembe.

IME IN PRIIMEKFUNKCIJALETO
Jožef Remiz1792
Ivan Leopold Pilgram (Johann Leoplod Pilgram) 1778
Jožef Matija Majer (Matthäus Maier)1777
Franz Krištof Menz 1776
Ivan Anton Kuglmayr (Johann Anton Kugelmaier) 1761
Ivan Leopold Pilgram (Johann Leoplod Pilgram)1756
Desiderij Duhn (Desiderius Duhn)1753
Ivan Leopold Pilgram (Johann Leoplod Pilgram) 1747
Ivan Michael Aichmajer (Johann Michael Aichmaier)1746
Franc Caccia 1742
Ivan Turnberger (Johann Türnberger)1736
Ivan Jurij Miketič 1731
Ivan Severin Ekert 1717
Andrej Šlosgo (Andrä Schloßgo) 1711
Ivan Kenkl 1706
Janez Melchior Rampfl 1703
Leopold Schweighofer (Leopold Schwaighofer) 1689
Krištof Piso (Christof Piso) 1688
Lenart Kebrič 1687
Jurij Haller (Georg Haller) 1680
Ivan Kislbrief 1677
Ivan Drašič (Hans Draschitsch) 1676
Valentin de Beurgo 1670
Andreas Mentner 1660
Tomaž Niederl 1658
Urban Terbič 1655
Ivan Černko 1654
Jurij Stradjoth 1653
Mihael Poljan (Michael Pollian)1644
Ivan (Hans) Kasoll 1641
Ivan Glades (Hanns Glades) 1638
Matija Müller (Mathes Duller) 1613
Andrej Storch (Andreas Storch) 1601
Luka Hofer 1597
Andrej Kropfl 1591
Jernej Pistor 1590
Anton Haidfalk 1589
Boštjan Wagner 1586
Baltazar Herbstberger 1574
Sigmund Wildenreiner 1566
Franz Wildenreiner 1564
Matjaž Gobernik 1561
Jurij Delsago 1560
Koloman Holzmann 1554
Primož Hornuš 1551
Ivan Haller 1550
Krištof Hueber (Christof Hueber)1546
Rupert Haidfalk1545
Koloman Holtzmann1542
Erhardt Wuensab 1541
Koloman Holtzmann1539
Gregor Kaluder 1536
Jurij Krejač 1535
Krištof Wildenrainer 1532
Rok Wienner 1532
Krištof Wildenrainer 1529
Matevž Wiener (Mathes Wiener)1527
Primož Huernas (Hornuš) 1524
Krištof Wildenrainer (Christof Wildenrainer) 1523
Ožbalt Pewlinger1522
Primož Huernas 1521
Ožbalt Pewlinger 1518
Peter Verner Preys 1513
Ožbalt Pewlinger 1509
Vincenc Schrattenpach1506
Peter Verner Preiss1505
Peter Wernheer (Bernard)1504
Jurij Kamerer 1501
Jurij Sailer 1500
Tomaž Purcher 1499
Ivan von Schrattenbach (Hans Schrattenbach) 1493
Tomaž Puecher (Thomas Puecher) 1492
Bernardin Druckher 1489
Boštjan Wagner 1487
Gregor Sobotnik 1487
Matevž Reutzinger 1486
Benedikt Sattl (Benedict Satl) 1482
Luka Jurčič 1479
Leonhart Igelshofer 1472
Lenart igelshofer (Leonard Igelshofer) 1471
Jurij Aicher 1467
Seebald Mitterhueber (Sebald Mitterhüber)1465
Jurij Aicher 1463
Erhard Chol1460
Krištof Seeleiter 1455
Andrej Vischer 1450
Miha Gwentler 1445
Martin Hechtel1444
Jurij Stur 1431
Peter Vischer 1428
Nikolaj Walh 1427
Rajnhard von Strassburg 1423
Nikolaj Walh 1414
Filip 1413
Matej König1399
Friderik Spittaler1397
Matej König 1394
Ulrik Pirpawn 1393
Gilg Slachenochs1381
Henrik Kozirep 1380
Matej König (Mathias König)1375
Henrik Kozirep 1370
Henrik Rechner 1369
Nikolaj Wolf 1361
Nikolaj Petzold 1349
Paltram Wackerzeil 1344
Viljem 1341
Jakob Grudel 1339
Nikolaj Wackerzeil 1335
Janez Cirol 1334
Ebrhard
Janez Wackerzeil 1323
Nikolaj Cvetnik 1322
Lube Cvetnik 1311
Merhel Wackerzeil1307
Rudolf 1301
Leopold Wackerzeil1289
Markvard1283
Walker1273
Urh (Ulrich)1243

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano