Izjava o dostopnosti

Poglej podmeni

Izjava o dostopnosti

Mestna občina Maribor se zavezuje omogočati dostopnost spletne strani www.maribor.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18) in Direktivo EU 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta.


Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletno stran www.maribor.si.


Stopnja skladnosti

To spletišče je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih nedostopnih vsebin.

Nedostopna vsebina


Spodaj navedena vsebina ni dostopna zaradi nesorazmernega bremena:

 • Vse fotografije na spletnih mestih še niso opremljene z opisi oziroma še nimajo
  alternativnega besedila.
 • Skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa.

Priprava izjave o dostopnosti


Ta izjava je bila pripravljena 18. septembra 2020.


Uporabljena je bila metoda iz prve alineje točke (a) člena 3(1) Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2018/1523 – samoocena organa javnega sektorja.


Izjava je bila nazadnje pregledana 13. marca 2022.


Povratne in kontaktne informacije


Obvestila o primerih neskladnosti, zahtevah po informacijah ter vsebini, ki ne spada na področje uporabe Direktive sprejemamo na elektronski naslov dostopnost@maribor.si. Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v roku 8 dni od prejema obvestila oziroma prošnje.

Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bo sporočeno, kdaj bo odgovor podan in razlogi za zakasnitev odgovora.

Nadzor nad izvajanjem določb 5. do 8. člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij opravljajo inšpektorji za informacijsko družbo.

Izvršilni postopek


V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov: gp.uiv@gov.si.

Ministrstvo za javno upravo
Uprava RS za informacijsko varnost
Inšpekcija za informacijsko družbo
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
gp.mju@gov.si
www.uiv.gov.si


Fizična in komunikacijska dostopnost


DOSTOP Z JAVNIM PREVOZOM:


Prostori Mestne občine Maribor se nahajajo na naslovu Ulica heroja Staneta 1, Maribor.
Najbližje postajališče javnega mestnega avtobusa je v neposredni bližini občinske stavbe na
Krekovi ulici, Maribor. Glavna avtobusna postaja in železniška postaja sta od občine
oddaljena približno 1,5 km. Prihod do občinske stavbe je možen tudi z brezplačnim mini
vozilom Maister.


DOSTOP Z OSEBNIM AVTOMOBILOM:


Dostop z osebnim avtomobilom je mogoč neposredno do stavbe. Parkirna mesta rezervirana
za invalide so posebej označena.

VSTOP V ZGRADBO


Uporabnikom je omogočen samostojen vstop. Vhod za invalide je preko dvigala, ki se nahaja
na dvoriščni strani stavbe. Za pomoč pokličite na telefonsko številko 02 220 1 377.

TEHNIČNI PRIPOMOČKI ZA RANLJIVE SKUPINE:


V stavbi Mestne občine Maribor si lahko izposodite CM sistem (indukcijsko zanko) za pomoč
pri urejanju zadev v stavbi. Prevzamete jo lahko pri varnostniku ob predhodni identifikaciji in
vpisu na seznam.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano