Izjava o dostopnosti

Poglej podmeni

Mestna občina Maribor se zavezuje omogočati dostopnost spletne strani www.maribor.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18) in Direktivo EU 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta.

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletno stran www.maribor.si.

Stopnja skladnosti

Dostopnost spletišča nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Nedostopna vsebina

Spodaj navedena vsebina ni dostopna zaradi nesorazmernega bremena:

 1. Vse fotografije na spletnih mestih še niso opremljene z opisi oziroma še nimajo alternativnega besedila.
 1. Skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa.
 2. Arhivski dokumenti in vsebine, ki se nahajajo na arhivski pod domeni in so bile umeščene na staro spletno stran v zadnjih 22 letih niso urejene iz razloga nesorazmernega bremena (6. člen Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA)). Organ nesorazmerno breme ocenjuje s tem, da bi za organ nastale znatne finančne posledice, saj je obseg vsebine zelo velik.
 3. Slike, ki se nahajajo na arhivski pod domeni nimajo vpisanega optimalnega alternativnega opisa. Vpisovanje alternativnega opisa za nazaj bi predstavljalo nesorazmerno breme, saj se večina objav nanaša na aktualno dogajanje, ki je že preteklo in ne bi imelo sorazmerne uporabne vrednosti za uporabnika. Novejši elementi imajo vpisan alternativni opis.
 4. Struktura tabel in naslovov ni vedno optimalna. Razlog je v nesorazmernem bremenu, ki ga organ ocenjuje s kadrovskim in finančnim bremenom, ki bi ga optimizirane zahtevalo.
 5. Nekateri dokumenti niso dostopni. Razlog je v nesorazmernem bremenu, ki ga organ ocenjuje s kadrovskim in finančnim bremenom, ki bi ga optimiziranje zahtevalo.

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 18. septembra 2020.

Uporabljena je bila metoda iz prve alineje točke (a) člena 3(1) Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2018/1523 – samoocena organa javnega sektorja.

Izjava je bila nazadnje pregledana 17. aprila 2023.

Povratne in kontaktne informacije

Obvestila o primerih neskladnosti, zahtevah po informacijah ter vsebini, ki ne spada na področje uporabe Direktive sprejemamo na elektronski naslov dostopnost@maribor.si .

Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v roku 8 dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bo sporočeno, kdaj bo odgovor podan in razlogi za zakasnitev odgovora.

Nadzor nad izvajanjem določb 5. do 8. člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo.

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo na Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov: gp.irsid@gov.si.

Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana
gp.irsid@gov.si

https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/inspektorat-za-informacijsko-druzbo/

Fizična in komunikacijska dostopnost

DOSTOP Z JAVNIM PREVOZOM:

Prostori Mestne občine Maribor se nahajajo na naslovu Ulica heroja Staneta 1, Maribor. Najbližje postajališče javnega mestnega avtobusa je v neposredni bližini občinske stavbe na Krekovi ulici, Maribor. Glavna avtobusna postaja in železniška postaja sta od občine oddaljena približno 1,5 km.

DOSTOP Z OSEBNIM AVTOMOBILOM:

Dostop z osebnim avtomobilom je mogoč neposredno do stavbe. Parkirna mesta rezervirana za invalide so posebej označena.

VSTOP V ZGRADBO

Uporabnikom je omogočen samostojen vstop. Vhod za invalide je preko dvigala, ki se nahaja na dvoriščni strani stavbe. Za pomoč pokličite na telefonsko številko 02 220 1 377.

TEHNIČNI PRIPOMOČKI ZA RANLJIVE SKUPINE:

V stavbi Mestne občine Maribor si lahko izposodite CM sistem (indukcijsko zanko) za pomoč pri urejanju zadev v stavbi. Prevzamete jo lahko pri varnostniku ob predhodni identifikaciji in vpisu na seznam.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano