Arhitektura, urbanizem in prostor

Poglej podmeni

Arhitektura, urbanizem in prostor

Splošni opis

Videz mesta, mestnih središč in posameznih mestnih četrti se nenehno spreminja, razvija. V MOM aktivno sodelujemo pri oblikovanju videza in značaja mest. Vse se začne z vprašanjem, katere stavbe mesto potrebuje na določeni točki in kaj je mogoče storiti v okviru smernic urbanističnega načrtovanja. Je to povsem stanovanjsko območje, poslovno območje ali je načrtovana mešana raba? Obstoječe danosti nakazujejo smer, v katero lahko gremo.

Cilj mariborskega urbanizma je torej aktivirati takšno obliko življenja v že pozidanem mestu, ki daje prednost kratkim razdaljam, intenzivira funkcije soseske in spodbuja zdravo življenje. Pomembno orodje za to je izogibanje strogi ločitvi funkcij coniranja, na primer na stanovanjske in poslovne četrti. Posebej pomembna je izkoriščenost prostora brez funkcij, izkoriščanje medprostora in zgoščevanje prostora. Manjša zelena dvorišča in urejeni parki to razmišljanje dopolnjujejo. Torej graditi mesta tako, da se pojavijo trajnostne in bivalne soseske, ki odgovarjajo zahtevam in pričakovanjem občanov in jim omogočajo kvalitetno sobivanje.
Naša skrb za arhitekturo, urbanizem in prostor, vključuje vse discipline, ki se ukvarjajo z urbano in prostorsko produkcijo, od sociologije, antropologije, filozofije, geografije, krajinskega načrtovanja, do notranje in mikrourbane opreme, kulturnih študij, krajinske arhitekture, etnologije itd.

Zavedamo se, da samo fizične rešitve ne morejo rešiti socialnih in ekonomskih problemov, prav tako pa tudi, da ni bivanjske skupnosti in zdravega okolja brez skladnega in podpornega fizičnega, grajenega okvirja, ki ga tvorita kvalitetna arhitektura in urbanizem. Urbanizem in arhitekturo mesta moramo namreč ocenjevati kot nekaj kar presega njegove grajene ali likovne lastnosti. V ospredju tega razumevanja arhitekture in mesta so prostorske izkušnje, struktura prostorskih kontekstov, v katerem »se dogaja naše življenje«, skratka – gre za razumevanja prostora.

Številni posegi v urbanizmu pa temeljijo tudi na strukturi historičnega starega mesta z njegovimi že razvitimi strukturami, kot tudi obdobjem t.i. moderne arhitekture, ki je v Mariboru, v 50-ih in 60-ih letih prejšnjega stoletja izkazovala izjemne, strokovno cenjene primere arhitekture in urbanizma. Posebno pozornost pa v trenutnih aktivnostih na področju načrtovanja prostora posvečamo reki Dravi kot življenjskemu urbanemu prostoru, hrbtenici mesta, pa urejanju parterja mesta z razširjanjem območij peš prometa, kar pomeni implementacija podzemnih garaž v reševanju zagat parkiranja in omogočanja pretočnosti cestnega omrežja ter tudi konceptu povezave reke Drave in prekrasnega Mestnega parka. Združujemo historični z obmestnim zelenim zaledjem, kar pomeni izjemno kvaliteto, ki jo Maribor ima.

Vse to tradicijo sodobnega mestnega urbanizma v Mestni občini Maribor nadaljujemo in intenziviramo.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano