Statutarno pravna komisija

Poglej podmeni

Predstavitev komisije

Statutarno pravna komisija:

 • pripravlja statut mestne občine in poslovnik mestnega sveta in njune spremembe,
 • obravnava odloke in druge splošne pravne akte, ki jih sprejema mestni svet glede njihove skladnosti z ustavo, zakoni, statutom mestne občine in drugimi predpisi,
 • daje mnenje v zvezi z razlago statuta in poslovnika ter o pravnih vprašanjih na zahtevo mestnega sveta,
 • pripravi prečiščeno besedilo odlokov in drugih aktov mestnega sveta in jih predlaga mestnemu svetu v potrditev.

Predsednica
Tjaša Gojkovič

Telefon

Elektronski naslov

tjasa.gojkovic@maribor.si

Podpredsednica
Simona Koželj

Telefon

Elektronski naslov

simona.kozelj@maribor.si

Člani in članice:

mag. Karin Jurše

Alenka Iskra

Milena Bratušek

Darja Lampret

Martin Benko

Sekretarka komisije
Rosana Klančnik

Telefon

02/2201-241

Elektronski naslov

rosana.klancnik@maribor.si

ODBORI IN KOMISIJE

Seje komisije

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano