Statutarno pravna komisija

Poglej podmeni

Predstavitev komisije

Statutarno pravna komisija:

 • pripravlja statut mestne občine in poslovnik mestnega sveta in njune spremembe,
 • obravnava odloke in druge splošne pravne akte, ki jih sprejema mestni svet glede njihove skladnosti z ustavo, zakoni, statutom mestne občine in drugimi predpisi,
 • daje mnenje v zvezi z razlago statuta in poslovnika ter o pravnih vprašanjih na zahtevo mestnega sveta,
 • pripravi prečiščeno besedilo odlokov in drugih aktov mestnega sveta in jih predlaga mestnemu svetu v potrditev.

Predsednica
Tjaša Gojkovič

Telefon

Elektronski naslov

tjasa.gojkovic@maribor.si

Podpredsednica
Simona Koželj

Telefon

Elektronski naslov

simona.kozelj@maribor.si

Člani in članice:

mag. Karin Jurše

Alenka Iskra

Boris Ješovnik

Darja Lampret

Jelka Kolmanič

Sekretarka komisije
Rosana Klančnik

Telefon

02/2201-000

Elektronski naslov

mestna.obcina@maribor.si

ODBORI IN KOMISIJE

Seje komisije

Statutarno pravna komisija

Arhiv sej

Na povezavi se nahaja arhiv sej.

Preberi več

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano