Nadzorni odbor

Poglej podmeni

Nadzorni odbor

Predstavitev odbora

Opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem mestne občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev mestnega proračuna, nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Predsednik
mag. Dejan Petkovič

Telefon

Elektronski naslov

Podpredsednik
mag. Gregor Ficko

Telefon

Elektronski naslov

Nadzorni odbor

Seje

Nadzorni odbor

Poročila

Nadzorni odbor

Program dela

2022
2021
2020
2019
pomembno

Arhiv

Arhiv sej Nadzornega odbora Mestne občine Maribor.

Preberi več

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano