Sekretariat za splošne zadeve

Poglej podmeni

Sekretariat za splošne zadeve

Splošni opis

Sekretariat za splošne zadeve opravlja spremljajoče, metodološke, strokovno tehnične in druge podobne naloge, zlasti pa naloge s področja poslovanja z dokumentarnim gradivom, pravnih zadev, upravljanja s kadrovskimi viri, dela in poslovanja krajevnih skupnosti in mestnih četrti, upravljanja kakovosti, vodenja postopkov javnih naročil in nabave, materialnega poslovanja, informatika in druge naloge z delovnega področja sekretariata.

Vodja Sekretariata
Lidija Krebl

Telefon

02/2201-000

Elektronski naslov

mestna.obcina@maribor.si

Tajništvo Sekretariata za splošne zadeve

Telefon

02/2201-000

Elektronski naslov

/

Sekretariat za splošne zadeve

Organizacijska sestava

Mestni servis

Kako vam lahko
pomagamo?

Sekretariat za splošne zadeve

Projekti

Poglej več

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano