Mestna uprava

Poglej podmeni

MESTNA UPRAVA

Splošni opis

Delovanje mestne uprave je usmerjeno v zagotavljanje strokovnega, učinkovitega, racionalnega in usklajenega izvrševanja nalog. Učinkovito sodelovanje z vsemi organi in službami znotraj mestne uprave so ključ in vodilo pri doseganju zastavljenih ciljev, dvigu kvalitete storitev ter prepoznavanju in zadovoljevanju potreb in želja naših zunanjih deležnikov.

V letu 2020 je na področju multidisciplinarnih nalog Mestna občina Maribor skupaj z ostalimi občinami dosegla prestrukturiranje delovanja skupnih služb z ustanovitvijo Skupne občinske uprave, katere cilj je čim širše delovanje na skupnih področjih. V letu 2021 je bila v okviru služb znotraj mestne uprave vzpostavljena tudi skupna pravna služba z namenom pravočasnega, kvalitetnega in multidisciplinarnega dela ter povezovanja in prenosa znanj. Z navedenim smo povečali odzivnost, preglednost in nadzor nad izvajanimi ter izvedenimi aktivnostmi. 

S sodelavkami in sodelavci v mestni upravi težimo k povezovanju z namenom, da dosežemo skupne cilje, strokovno, profesionalno in odgovorno.

Naše poslanstvo je zadovoljevanje potreb in želja naših meščank in meščanov, ob skupnem povezovanju ter premagovanju ovir na poti do odličnosti.


v. d. direktorja mestne uprave

Življenjepis

Srečko Đurov je po zaključeni gimnaziji v Murski Soboti in po dokončanem študiju prava na mariborski Pravni Fakulteti v letu 2004 svoje strokovno znanje nadgradil kot slušatelj Londonske šole za odnose z javnostmi. Med leti 2006 in 2008 je obiskoval Šolo za častnike, jo leta 2008 uspešno zaključil in v letu 2009 kot slušatelj na National Union of Journalist & PR Education Worlwide – London school of public Relations pridobil še dodatna znanja iz področja korporativnega komuniciranja in odnosov z javnostmi.

Poklicno pot je pričel kot direktor Zavoda PIP, leta 2009 odšel na Pošto Slovenije, kjer je opravljal delo svetovalca za korporativno varnost in kasneje svetovalca poslovodstva. Leta 2012 se je za obdobje dveh let vrnil na Zavod PIP kot projektni vodja, od tam pa v letu 2014 odšel na Mestno občino Murska Sobota, kjer je do nastopa funkcije načelnika Upravne enote Maribor, opravljal delo direktorja občinske uprave.

Od leta 2021 je zaposlen na Mestni občini Maribor, kjer je sprva kot mestni menedžer skrbel za povezovanje mestne uprave s kabinetom župana na področju koordiniranja in izvajanja projektov, sedaj pa svojo poklicno in strokovno pot nadaljuje kot direktor Mestne uprave.

Skozi delo in sodelovanje s strokovnimi službami izkazuje predhodne delovne izkušnje, natančnost, odgovornost in izjemno komunikacijo. Predstavlja ključen člen med županom in mestno upravo in deluje povezovalno na vseh nivojih. Ob izjemnem analitičnem razmišljanju ohranja občutek za prioritete, pomen timskega dela in jasno vizijo prihodnosti. V prostem času preživi vsak trenutek s svojo družino in najde ravnovesje v stvareh, ki spodbujajo rast in razvoj posameznika.

v. d. direktorja Mestne uprave
Srečko Đurov

Telefon

02/2201-223

Elektronski naslov

srecko.durov@maribor.si

Tajništvo direktorja Mestne uprave

Telefon

02/2201-223

Elektronski naslov

/

Pomočnica v. d. direktorja Mestne uprave

Pomočnica v. d. direktorja Mestne uprave

Mateja Cekič portretna slika

Pomočnica v. d. direktorja mestne uprave

Življenjepis

Mag. Mateja Cekić je po zaključenem dodiplomskem študiju na Ekonomsko – poslovni fakulteti, kjer je pridobila naziv univerzitetna diplomirana ekonomistka iz področja splošne ekonomije, svojo poslovno pot pričela pri Banki Vipava d. d. kot koordinator kartičnega poslovanja, leta 2003 pa kot vodja poslovalnice kariero nadaljevala na Abanki Vipa d. d., kjer je leta 2007 napredovala v vodjo poslovne mreže. Leta 2009 je pridobila znanstveni magistrski naziv – magistrica znanosti iz področja ekonomije in poslovnih ved – smer bančništvo in poslovne finance in se v istem letu zaposlila na Novi KBM d. d., sprva kot vodja poslovalnice, kasneje pa kot pomočnica direktorja podružnice v Mariboru, kjer je bila zaposlena vse do leta 2013, ko je nastopila funkcijo na Mestni občini Maribor.

Ob strokovnem znanju, ki ga je pridobivala na svoji poklicni poti je opravila tudi številna dodatna izobraževanja, ki so sooblikovala njene vodstvene sposobnosti. Vodenje zaposlenih in procesov,  upravljanje s tveganji, kontrola kakovosti izvedbe in odgovornost za realizacijo zastavljenih finančnih ciljev so bili odlična odskočna deska za nadaljevanje izjemno zahtevne in odgovorne poklicne poti na Mestni občini Maribor, kjer se je s poslovanjem Mestne uprave najprej srečala na področju javnih  financ in javnega naročanja.  Leta 2018 je bila imenovana v v. d. direktorja Mestne uprave, od 2019 pa s svojo izjemno energijo, strokovnostjo in vsestranskostjo opravlja funkcijo pomočnice direktorja Mestne uprave in vodi Urad za finance in proračun.

Z zavedanjem odgovornosti skrbi za realizacijo finančnih ciljev Mestne občine Maribor in v tesnem sodelovanju z zaposlenimi, uresničuje jasno vizijo s preudarnostjo, natančnostjo in neposrednostjo.

Prosti čas posveča svoji družini in zdravemu načinu življenja, ravnovesje pa najde v športnih aktivnostih, ki ji nudijo izjemno protiutež in energijo za soočanje z najzahtevnejšimi nalogami.

Vodja urada in pomočnica direktorja MU
mag. Mateja Cekić

Telefon

02/2201-262

Elektronski naslov

mateja.cekic@maribor.si

ORGANIZIRANOST MESTNE UPRAVE

Kabinet župana

ORGANIZIRANOST MESTNE UPRAVE

Uradi

ORGANIZIRANOST MESTNE UPRAVE

Pomembne povezave

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano