Moje mesto

Poglej podmeni

O mestu in njegovi viziji

O mestu

Maribor na vseh ravneh pripoveduje bogato zgodbo o prepletu ustvarjalnosti, znanja in usmerjenosti v napredek; o okolju, kjer se dobro počutijo tisti, ki v njem ustvarjajo in živijo.

Po zaslugi kakovostne infrastrukture, vpetosti v logistično mrežo in odlične geolokacije, ki ga umešča v samo središče Evrope, je Maribor prvovrstno poslovno okolje za razvoj ali nadgradnjo poslovnih priložnosti.

Leži na najboljši mogoči točki, prav na sredini enega od najmočnejših ekonomskih prostorov na svetu. Kamorkoli se obrnete, ponuja prvovrstno izhodišče za dostop do različnih ciljnih trgov v Evropi. Ena izmed prednosti slovenskega poslovnega okolja in s tem Maribora je, da je investitorjem prijazno. Takšnega ga delajo ugodna davčna politika, dostop do virov financiranja in visoko usposobljena delovna sila.

Tako Slovenija, ki je v svetu poznana kot zelena dežela, je tudi Maribor prostor, ki je trajnostno naravnan ter prinaša priložnosti za uravnoteženo poslovanje in preživljanje prostega časa. Je primer sožitja z naravo, trajnostne in usmeritve odgovornosti do najbolj dragocenega, kar daje okolje. Poslovati v Mariboru zato pomeni tudi biti v stiku s pristno naravo, ki obdaja mesto in njegovo okolico. Maribor je prostor z dolgo zgodovinsko tradicijo, z neštetimi koščki omikanega življenja iz preteklosti in kulturnega izročila, ki se pred tistimi, ki so z njim v stiku, razprostira kot neskončen muzej.

Vabljeni v mesto neslutenih potencialov, prostor kakovostnega življenja in srečališče ustvarjalnih ljudi. Naj Maribor postane vaša investicijska priložnost.

Nazaj

Osnovne šole

Osnovna šola Kamnica

Vrbanska cesta 93

Osnovna šola Prežihovega Voranca

Gosposvetska cesta 10

Osnovna šola Bojana Ilicha

Mladinska ulica 13

Osnovna šola bratov Polančičev

Prešernova ulica 19

Osnovna šola Franca Rozmana – Staneta

Kersnikova Ulica 10

Osnovna šola Franca Rozmana – Staneta Podružnična šola Košaki

Šentiljska cesta 41a

Osnovna šola Malečnik

Malečnik 61

Osnovna šola Toneta Čufarja Maribor

Zrkovska cesta 67

Osnovna šola Draga Kobala Maribor

Tolstojeva ulica 3

OŠ Draga Kobala Maribor – Podružnična šola Brezje

Na Trati 4

Osnovna šola borcev za severno mejo

Borcev za severno mejo 16

Osnovna šola Slave Klavore Maribor

Štrekljeva ulica 31

Osnovna šola Martina Konšaka Maribor

Prekmurska ulica 67

Osnovna šola Angela Besednjaka Maribor

Celjska ulica 11

Osnovna šola Franceta Prešerna Maribor

Žolgarjeva ulica 2

OŠ Franceta Prešerna Maribor – Podružnična šola Staneta Lenardona Razvanje

Razvanjska cesta 66

šola Maksa Durjave MariborOsnovna

Ruška cesta 15

Osnovna šola Janka Padežnika Maribor

Iztokova ulica 6

Osnovna šola Ludvika Pliberška Maribor

Lackova cesta 4

Osnovna šola Leona Štuklja Maribor

Klinetova ulica 18

Osnovna šola Tabor I Maribor

Ulica Arnolda Tovornika 21

Osnovna šola Rada Robiča Limbuš

Limbuška cesta 62

Center za vzgojo, izobraževanje, usposabljanje in svetovanje Gustava Šiliha

Majcigerjeva ulica 31

Waldorfska šola Maribor

Valvasorjeva ulica 75

Osnovna šola Montessori – Zavod Antona Martina Slomška Maribor

Vrbanska cesta 30

Nazaj

Vrtci

Vrtec Borisa Pečeta Maribor

Tomšičeva ulica 32

Enota Košaki

Krčevinska ulica 10

Enota Kamnica

Vrbanska cesta 93

Enota Bresternica

Na Gaj 4

Vrtec Ivana Glinška Maribor

Gledališka ulica 6

Enota Gregorčičeva/Krekova

Gregorčičeva ulica 32

Enota Pristan

Usnjarska ulica 11

Enota Smetanova

Smetanova ulica 34a

Enota Ribiška

Ribiška ulica 11

Enota Kosarjeva

Kosarjeva ulica 41

Vrtec Jadvige Golež Maribor

Betnavska cesta 100

Enota Ob gozdu

Ertlova ulica 3

Enota Cesta zmage

Cesta zmage 28

Vrtec Jožice Flander Maribor

Focheva ulica 51

Enota Vančka Šarha

Smoletova ulica 7

Enota Razvanje

Razvanjska cesta 64

Vrtec Otona Župančiča Maribor

Oblakova ulica 5

Enota Lenka

Ulica Pohorskega odreda

Enota Mehurčki

Ulica Arnolda Tovornika 12

Vrtec Pobrežje Maribor

Cesta XIV. divizije 14a

Enota Brezje

Na Trati 6

Enota Čebelica

Malečnik 52

Enota Mojca

Železnikova ulica 24

Enota Najdihojca

Majeričeva ulica 9

Enota Ob gozdu

Ob gozdu 22

Enota Kekec

Ulica Štravhovih 50

Vrtec Studenci Maribor

Groharjeva ulica 22

Enota Pekrska

Pekrska cesta 17

Enota Iztokova

Žabotova ulica 10

Enota Radvanje

Grizoldova ulica 1

Enota Limbuš

Šolska ulica 25

Enota Pekre

Bezjakova ulica 19

Vrtec Tezno Maribor

Dogoška cesta 20

Enota Lupinica

Ulica Hinka Nučiča 11

Enota Pedenjped

Ulica heroja Nandeta 3

Enota Mehurčki

Janševa ulica 3

Center Gustava Šiliha Maribor (razvojni oddelki predšolske vzgoje) – Enota Lenka

Ulica Pohorskega odreda

Center Gustava Šiliha Maribor (razvojni oddelki predšolske vzgoje) – Enota Veveriček

Focheva ulica 51

Center Gustava Šiliha Maribor (razvojni oddelki predšolske vzgoje) – Enota Mehurčki

Janševa ulica 3

Center Gustava Šiliha Maribor (razvojni oddelki predšolske vzgoje) – Enota Sovice

Majcigerjeva ulica 37

Center za sluh in govor Maribor

Vinarska ulica 6

Zasebni vrtec Inštitut Sofijin izvir Maribor, zasebni waldrofski vrtec Studenček

Valvasorjeva ulica 94

Zasebni vrtec Waldorfski vrtec Maribor – Mavrična Dežela

Wilsonova ulica 18

Zasebni vrtec Zavod Antona Martina Slomška Maribor – Hiša otrok, vrtec Montessori

Vrbanska cesta 30

Zasebni vrtec Zavod za življenje Maribor – zasebni vrtec hiša otrok Montessori

Tomšičeva ulica 38

Zasebni vrtec Želvica Maribor

Strossmayerjeva ulica 34a

Zasebni vrtec Zasebni zavod otroško veselje – vrtec Copatki

Ruška cesta 106

Zasebni vrtec Zasebni zavod – vrtec za kreativno varstvo otrok Pika Poka

Terčeva ulica 21

Zasebni zavod Nanin vrtec, vzgoja in varstvo otrok

Lackova cesta 93

Nazaj

Kulturne ustanove

Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor

Židovska ulica 4

Kulturno prireditveni center Narodni dom Maribor

Ulica kneza Koclja 9

Lutkovno gledališče Maribor

Vojašniški trg 2a

Mariborska knjižnica

Rotovški trg 2

MKC Maribor – Mladinski kulturni center Maribor

Ob železnici 16

Muzej narodne osvoboditve Maribor

Ulica heroja Tomšiča 5

Pokrajinski arhiv Maribor

Glavni trg 7

Pokrajinski muzej Maribor

Grajska ulica 2

Slovensko narodno gledališče Maribor

Slovenska ulica 27

Umetnostna galerija Maribor

Strossmayerjeva ulica 6

Univerzitetna knjižnica Maribor

Gospejna ulica 10

Nazaj

Mestne četrti

Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

Na Trati 2

Predsednik sveta MČ: Oton Štrucl Referentka: Diana Slekovec Email: mc.brezje@maribor.si

Mestna četrt Center

Kacova ulica 1

Predsednik sveta MČ: Matic Kocjančič Referentka: Tamara Muhič Email: mc.center@maribor.si

Mestna četrt Ivan Cankar

V Zavoju 40b

Predsednik sveta MČ: Jure Legvart Referentka: Jasmina Strajnar Email: mc.icankar@maribor.si

Mestna četrt Koroška vrata

Predsednik sveta MČ: mag. Boris Munišič Referentka: Jasmina Strajnar Email: koroska.vrata@maribor.si

Mestna četrt Magdalena

Preradovičeva ulica 1

Predsednica sveta MČ: Marjana Kreitner Referentka: Mihaela Senekovič Email: mc.magdalena@maribor.si

Mestna četrt Nova vas

Radvanjska cesta 65

Predsednik sveta MČ: Vincenc Virtnik Referentka: Marina Tošić Email: mc.novavas@maribor.si

Mestna četrt Pobrežje

Kosovelova ulica 11

Predsednik sveta MČ: Blaž Vampl Referentka: Špela Javornik Email: mc.pobrezje@maribor.si

Mestna četrt Radvanje

Lackova cesta 43b

Predsednik Sveta MČ: Rajko Kotnik Referentka: Aleška Ramšak Email: mc.radvanje@maribor.si

Mestna četrt Studenci

Šarhova ulica 53a

Predsednik sveta MČ: Matej Vodopivec Referentka: Tadeja Fijačko Email: mc.studenci@maribor.si

Mestna četrt Tabor

Metelkova ulica 63

Predsednik sveta MČ: Vitor Zečič Referentka: Polona Erker Email: mc.tabor@maribor.si

Mestna četrt Tezno

Panonska ulica 12

Predsednik sveta MČ: Mitja Jenuš Referentka: Tadea Slekovec Email: mc.tezno@maribor.si

Krajevna skupnost Bresternica-Gaj

Na Gaj 2

Predsednik sveta KS: Primož Hedl Referentka: Marjetka Hauptman Email: ks.bresternica-gaj@maribor.si

Krajevna skupnost Kamnica

Vrbanska cesta 97

Predsednik sveta KS: Simon Hauptman Referentka: Ida Tucak Email: ks.kamnica@maribor.si

Krajevna skupnost Limbuš

Ob Blažovnici 41

Predsednik sveta KS: Andrej Šauperl Referentka: Karolina Merc Email: ks.limbus@maribor.si

Krajevna skupnost Pekre

Bezjakova ulica 4

Predsednik sveta KS: dr. Gregor Antoličič Referentka: Jelka Kapun Email: ks.pekre@maribor.si

Krajevna skupnost Razvanje

Razvanjska cesta 22

Predsednica sveta KS: Maja Dobnik Referent: Dušan Flamiš Email: ks.razvanje@maribor.si

Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

Malečnik 51

Predsednik sveta KS: Vladimir Stožer Referentka: Tina Galun email: ks.malecnik-ruperce@maribor.si

Nazaj

Nepozabne točke Maribora

Stara trta

Stara-trta_najstarejsa-trta-na-svetu_Maribor-Pohorje_Slovenija_Slovenia_Jernej_Borovinsek

Vojašniška ulica 8

V osrednjem delu starega mestnega jedra na Lentu, pred Hišo Stare trte, še danes domuje najstarejša trta na svetu. Žametovka oz. modra kavčina je, s potrjeno starostjo več kot 450 let, vpisana v Guinnessovo knjigo rekordov kot najstarejša trta sveta, ki še vedno rodi žlahtne sadove.

Lent

Lent z obrejem reke Drave

Usnjarska ulica 10

Lent, najbolj čaroben in najstarejši del mesta, kjer se obiskovalci lahko sprehodijo ob reki Dravi, uživajo ob dobri kavi in vrhunskih štajerskih vinih, v poletnih mesecih pa se prepustijo živahnemu dogajanju in vrvežu mestnega življenja.

Mariborski otok

Most na Mariborski otok

Na Otok 40

Na Mariborski otok se lahko odpravite po slikoviti pešpoti, ki vodi po levem bregu Drave. Je edinstven rečni otok, na katerem v toplih mesecih obratuje letno kopališče.

Vojašniški trg

Najstarejša trta na svetu

Vojašniški trg

Spoznajte vinsko preteklost na Vojašniškem trgu, v novem vinogradniškem muzeju. Zbirka zgodovinskih vinarskih eksponatov prikazuje bogato tradicijo vinogradništva v Mariboru in je stičišče vinarskih zgodb in ljubiteljev dobrega vina.

Glavni trg

Glavni trg s fontano in kužnim znamenjem

Glavni trg

Glavni trg je drugi največji mariborski trg, kjer se zgodovina in vrvež mestnega življenja zlivata v eno. Skupaj z eno najbolj živahni ulic Poštno ulico, obiskovalcu ponudi pristnost in srčnost, ki osvojita še tako zahtevnega obiskovalca…

Slomškov trg

Slomškov trg

Slomškov trg

Slomškov trg je eden najočarljivejših trgov v mestu, kjer stojita Stolnica in kip Antona Martina Slomška. Še privlačnejšega ga naredijo mogočne stavbe, ki ga obkrožajo: stavba Univerze v Mariboru, poslopje Pošte Maribor in Slovensko narodno gledališče.

Grajski trg

Grajski trg

Grajski trg

Grajski trg je osrčje starega mestnega jedra, poln mestnega utripa, kjer je zasvetila prva električna žarnica na Slovenskem. Trg je dobil ime po mariborskem gradu, kjer domuje Pokrajinski muzej Maribor.

Pokrajinski muzej

Mariborski grad

Center

Pokrajinski muzej Maribor je vredno obiskati vedno znova. Sprehodite se skozi preteklost arheološke in kulturnozgodovinske premične dediščine z območja 23-ih občin.

Sinagoga Maribor

Sinagoga Maribor

Židovska ulica 4

Mariborska sinagoga je eden najpomembnejših spomenikov judovske kulturne dediščine na slovenskih tleh in obenem ena najstarejših ohranjenih sinagog v srednjeevropskem prostoru. Leži na očarljivem Židovskem trgu, od koder se odpira čudovit razgled na reko Dravo in Pohorje.

Umetnostna galerija Maribor

Razstava v Umetnostni galeriji Maribor

Strossmayerjeva ulica 6

Umetnostna galerija Maribor (UGM) je drugi največji muzej za moderno in sodobno umetnost v Sloveniji, z zbirko več kot 7000 umetniških del slovenskih avtorjev od konca 19. stoletja do danes. Slikarstvu, kiparstvu in grafiki se pridružujejo fotografska dela, video umetnost, večmedijske instalacije in interaktivni projekti.

Muzej Narodne osvoboditve Maribor

Ulica heroja Tomšiča 5

Scherbaumova vila ob mestnem parku, danes znana kot Muzej narodne osvoboditve Maribor, ponuja ogled bogatih muzejskih zbirk in razstav.

Slovensko narodno gledališče Maribor

Slovensko narodno gledališče Maribor

Slovenska ulica 27

SNG Maribor je največji javni kulturni zavod v naši državi. Je edina gledališka hiša v Sloveniji in med redkimi v Evropi, ki pod svojo streho združuje dramski, glasbeni in plesni gledališki izraz.

Lutkovno gledališče Maribor

Poletni lutkovni pristan

Vojašniški trg 2A

Obiščite vznemirljiv svet lutk za otroke in odrasle, prepustite se domišljiji, sanjarjenju in ujemite doživetja izven meja vsakdanjega v Lutkovnem gledališču Maribor, ki naseljuje minoritski samostan na Lentu.

Mestni park

Mestni park

Mestni park

Mestni park v Mariboru je priljubljeno sprehajališče s tremi ribniki, raznolikim drevjem, urejenimi cvetličnimi nasadi, Rožnim gričem in fontanami, glasbenim paviljonom in otroškimi igrali. Postanite raziskovalci, bodite otroci in poiščite mir v zelenem srcu mesta.

Piramida

Mestni grič Piramida

Piramida

Piramida je priljubljena izletniška točka Mariborčanov. S tega 386 metrov visokega mestnega vinskega griča, kjer je nekoč stal mariborski grad, boste uživali ob čudovitem pogledu na celotno mesto.

Kalvarija

Kalvarija

Preštejte koliko stopnic se vije do 375 m visokega vrha in izkusite še en čudovit razgled ob ljubki cerkvici Sv. Barbare. Po poti vas spremljajo štiri kapele in bogati vinogradi. Sprejmite izziv in se do vrha podajte po znamenitih mariborskih »štengah«. Jih je res 455?

Stadion Ljudski vrt

Stadion Ljudski vrt

Mladinska ulica 29

Nogometni klub Maribor in stadion Ljudski vrt, ki se kot prizorišče številnih nogometnih mejnikov, nahaja v samem središču mesta, sta eden izmed glavnih simbolov Maribora. Začutite navijaško mrzlico in predanost temu športu…

Mariborsko Pohorje

Zlata lisica na Snežnem stadionu

Mariborsko Pohorje je edinstveno »mestno smučišče« in največje smučarsko središče v Sloveniji. Od centra mesta je oddaljeno le 10 minut vožnje z mestnim avtobusom. Rekreacijo nudi 365 dni v letu in je pravi raj za ljubitelje narave.

Nazaj

Glasbene šole

Konservatorij za glasbo in balet Maribor

Mladinska ulica 12

Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška

Vrbanska cesta 30

Nazaj

Mladinske organizacije

MKC Maribor – Mladinski kulturni center Maribor

Ob železnici 16

Zavod PIP – pravni in informacijski center Maribor

Gosposvetska cesta 83

ŠOUM – Študentska organizacija Univerze v Mariboru

Gosposvetska cesta 83

Kulturno društvo Indijanez

Ob železnici 16

Društvo Salezijanski mladinski center Maribor

Engelsova ulica 66

EKTC – Evropski kulturni in tehnološki center Maribor

Streliška cesta 150

Pekarna Magdalenske mreže Maribor

Ob železnici 8

Zveza prijateljev mladine Maribor

Razlagova ulica 16

Mladinska Postaja EPEKA

Preradovičeva ulica 1

Nazaj

Javna igrišča

Igrišče Mestni park

Mestni park

Igrišče Slovenska ulica

Igrišče Gregorčičeva ulica

Trubarjeva ulica 1

Igrišče Trg Borisa Kidriča

Igrišče KS Malečnik

Malečnik 55

Igrišče Magdalenski park

Jezdarska ulica 20

Igrišče Magdalenski park – Ljubljanska ulica

Ljubljanska ulica 15a

Igrišče Ghegova ulica

Igrišče križišče Celjske ulice in Frankolovske ulice

Celjska ulica 2

Igrišče Schreinerjev trg

Schreinerjev trg

Igrišče Letonjeva ulica

Letonjeva ulica 8

Igrišče pri Domu Antona Skale

Majcigerjeva ulica 37

Igrišče Greenwich Pobrežje

Cesta XIV. divizije 30a

Igrišče Brezje

Na Trati 4

Igrišče Bevkova ulica

Bevkova ulica

Igrišče Borova vas

Borova vas

Doživljajsko igrišče (Ertlov gozdič)

Igrišče Titova cesta

Titova cesta

Igrišče Pohorska vzpenjača

Igrišče Macunova ulica

Macunova ulica

Igrišče Trg svobode

Trg svobode

Naprave za ulično vadbo – Športni park Železničar Tabor

Popovičeva ulica 14

Naprave za ulično vadbo – Pobrežje

Ulica bratov Greifov 30

Naprave za ulično vadbo – Študentski domovi

Gosposvetska cesta 85

BMX progra Tabor Maribor

Tabor

Skate park Maribor

Borštnikova ulica 21

Igrala MČ Tezno

Romihova ulica 12

Igrala MČ Pobrežje

Cesta XIV. divizije 8

Igrala KS Pekre

Bezjakova ulica 4

Igrala KS Kamnica

Vrbanska cesta 97

– MČ Koroška vrata

Tomanova ulica 2

NK Dogoše

Nad reko 1

Igrala pri NK Dogoše

MČ Brezje

Na Trati 2

Igrala pri MČ Brezje

Igrala Studenci

Občinska cesta

Igrala na Studencih

MČ Tezno igrala

Panonska ulica 12

Igrala pri sedežu MČ Tezno

Igrala Bresternica

Pri motelu 8

Nova igrala ob veslaškem klubu v Bresternici

Igrala Limbuš

Ob Blažovnici 53

Sklop novih lesenih igral izglasovanih v Participativnem proračunu

Igrala Trg Dušana Kvedra

Trg Dušana Kvedra

Igrala NK Pobrežje

Kosovelova ulica 11

Igrala pri NK Pobrežje

Nazaj

Športni objekti

Atletski stadion Poljane

Engelsova ulica 6

Dvorana Lukna

Mladinska ulica 26

Dvorana Tabor

Koresova ulica 7

Večnamenska športna dvorana Tabor

Popovičeva ulica 12

Hipodrom Kamnica

Vrbanska cesta 65

Kopališče Mariborski otok

Na Otok 40

Kopališče Pristan

Koroška cesta 33

Ledna dvorana

Koresova ulica 7

Nogometna igrišča Tabor

Koresova ulica 7

Stadion Ljudski vrt

Mladinska ulica 29

Teniški park Ljudski vrt

Kajuhova ulica 6a

Teniški park Tabor

Popovičeva ulica 8

Nazaj

Lekarne

Lekarna Center

Gosposka ulica 12

Lekarna Betnava

Lekarna v E.Leclercu

Tržaška cesta 67a

Lekarna Gosposvetska

Gosposvetska cesta 41

Lekarna Kamnica

Vrbanska cesta 97

Lekarna Limbuš

Lackova cesta 269

Lekarna Melje

Partizanska cesta 39

Lekarna Nova vas

Cesta proletarskih brigad 71

Cesta Pobrežje

Cesta XIV. divizije 30a

Lekarna Pri gradu

Partizanska cesta 1

Lekarna Qlandia

Cesta proletarskih brigad 100

Lekarna Radvanje

Pohorska ulica 9

Lekarna Studenci

Kalohova ulica 20

Lekarna Tabor – dežurna lekarna

Ljubljanska ulica 9

Lekarna Tezno

Ptujska cesta 95

Lekarna Arnica montana

Knafelčeva ulica 31

Lekarna Europark

Pobreška cesta 18

Lekarna Lah

Gorkega ulica 18

Lekarna Lent

Lavričeva ulica 1

Lekarna pri gledališču

Slovenska ulica 33

Lekarna Brezje

Ulica borcev 1b

Nazaj

Zdravstveni dom

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor – uprava

Ulica talcev 9

Ambulanta družinske medicine

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Zdravstvena postaja Tabor

Jezdarska ulica 10

Ambulanta družinske medicine Nevrološka ambulanta za UZ vratnih arterij Ortopedska ambulanta EMG ambulanta Urološka ambulanta Ambulanta za abdominalno kirurgijo

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor – Zdravstvena postaja Nova vas

Cesta proletarskih brigad 71

Ambulanta družinske medicine Zobozdravstvena ambulanta

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Zdravstvena postaja Tezno

Zagrebška cesta 84a

Ambulanta družinske medicine Medicina prometa, dela in športa-Dispanzerska služba Patronažnp varstvo

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Zdravstvena postaja Pobrežje

Cesta XIV. divizije 30

Ambulanta družinske medicine

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Zdravstvena postaja Studenci

Kalohova ulica 18

Ambulanta družinske medicine Zobozdravstvena ambulanta

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Zdravstvena postaja Gosposvetska

Gosposvetska cesta 41

Ambulanta družinske medicine

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Zdravstvena postaja Ob parku

Pri parku 5

Ambulanta družinske medicine Medicina prometa, dela in športa-Dispanzerska služba

Ambulanta Magdalenski trg

Magdalenski trg 7

Ambulanta družinske medicine

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor – Sodna ulica

Sodna ulica 13

Služba psihohigiensko psihiatrične dejavnosti Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od nedovoljenih drog Ambulanta družinske medicine Služba za laboratorijsko diagnostiko Služba pneumoftiziološkega dispanzerja (PTD) Medicina prometa, dela in športa-Dispanzerska služba Kardiološka ambulanta in UZ srca za odrasle (PTD) Oddelek za radiologijo s Centrom za bolezni dojk (ambulanta za blezni dojk in mamografijo, ambulanta za ultrazvpk, rentgen skeleta in pljuč) CT diagnostika DORA Patronažno varstvo

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor – Ulica talcev

Ulica talcev 5

Ambulanta družinske medicine Center za medicinsko rehabilitacijo

Ambulanta Ulica Kneza Koclja

Ulica kneza Koclja 10

Splošna zobozdravstvena služba za odrasle Zobni rentgen

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor – Partizanska

Partizanska cesta 14a

Specialistična zobozdravstvena služba za otroke in mladino

Enota Center Vošnjakova 2 – 4

Vošnjakova ulica 2

Varstvo otrok in mladine-Služba za zdravstveno varstvo predšolskih otrok Služba za zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine Služba za otroško in mladostniško psihiatrijo-Otroška in mladostniška psihiatrija Kardiološka ambulanta za otroke in mladostnike Očesna šolska ambulanta Subspecialistična ginekološka ambulanta za uroginekologijo ORL ambulanta za otroke in odrasle Služba za zdravstveno varstvo žensk

Enota Nova vas Cesta Proletarskih brigad

Cesta proletarskih brigad 71

Varstvo otrok in mladine-Služba za zdravstveno varstvo predšolskih otrok Služba za zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine

Nazaj

Pokopališča

Pobreško pokopališče

Cesta XIV. divizije 39/a

Pokopališče Dobrava

Pokopališče Kamnica

Vrbanska cesta

Pokopališče Urban

Šober 8

Pokopališče Limbuš

Pokopališče Bresternica – Gaj

Gaj nad Mariborom 7

Pokopališče Razvanje

Pivolska ulica 15

Pokopališče na Gorci

Nazaj

Domovi za ostarele

Dom Danice Vogrinec Maribor

Čufarjeva cesta 9

Dom starejših občanov Tezno

Panonska ulica 41

Dom pod gorco

Pekrska cesta 56

SeneCura Dom starejših občanov Maribor

Cesta Osvobodilne fronte 43

O mestu in njegovi viziji

Osnovni podatki

Maribor je po številu prebivalcev drugo največje mesto v Sloveniji, Mestna občina Maribor pa največja občina v podravski statistični regiji. Meri 148 km2 in se po površini uvršča na 40. mesto med slovenskimi občinami.

Po podatkih Statističnega urada RS je imela mariborska občina sredi leta 2019 približno 112.100 prebivalcev (približno 55.440 moških in 56.660 žensk). Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 760 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (103 prebivalci na km2). Povprečna starost občanov je bila 45 let.

Lega Maribora

O mestu in njegovi viziji

Lega in klimatske razmere

Maribor leži na presečišču dveh naravnih poti: prva je reka Drava, ki deli mesto na severni in južni del, druga, poldnevniška smer je prehodna pot čez Dravo iz Graške kotline proti Celjski kotlini. Cesta in železnica skozi Maribor povezujeta Srednjo in Jugovzhodno Evropo.

Staro mestno jedro je stisnjeno med zložne dravske terase in med gorice na severu. V 19. stoletju se je mesto začelo širiti proti Meljskemu hribu, v 20. stoletju pa tudi pod Pohorje in v dveh krakih ob Stražunskem gozdu proti jugovzhodu.

V Mariboru in njegovi okolici se stekajo sklenjene pokrajine:
Dravska dolina med Pohorjem in Kozjakom, Slovenske gorice, mladoterciarno gričevje iz miocenskih laporjev in peščencev ter Dravsko-Ptujsko polje.

Klimatske razmere

Podnebje v regiji ima močne subpanonske značilnosti.

Temperature

Povprečna letna temperatura zraka je 9,4 stopinje Celzija. Najnižja mesečna povprečna temperatura je v januarju -1,3°C, najvišja pa v juliju 29,7°C. Zime so precej mrzle, pomladi zmerne, poletja vroča, jeseni pa tople.

Padavine

Povprečje letnih padavin je 1050 mm. Največ jih je v maju, juniju in juliju. Jesenski meseci so razmeroma suhi. Mariborsko podnebje odlikujejo sončni dnevi; na leto jih je v povprečju kar 266.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano