Lokalne volitve

Poglej podmeni

Moje mesto

Splošni opis

Volitve župana in članov občinskega sveta  (lokalne volitve) razpiše predsednik Državnega zbora vsaka štiri leta. Od leta 2018 naprej se lokalne volitve izvedejo  tretjo nedeljo v mesecu novembru. Istočasno se izvedejo tudi volitve v ožje dele občine (krajevne in mestne četrti). Volitve v ožje dele občine razpiše župan. Župana se voli po večinskem sistemu, člane mestnega veta pa po proporcionalnem sistemu. Volitve v svete krajevnih skupnosti se izvedejo po večinskem sistemu in v svete mestnih četrti po proporcionalnem sistemu.

Pravico voliti in biti voljen na lokalnih volitvah ima občan, ki je na dan glasovanja dopolnil najmanj 18 let, je državljan Republike Slovenije (RS) ali državljan drugih držav članic Evropske unije, ki ima dovoljenje za stalno prebivanje s prijavljenim stalnim prebivališčem v RS oziroma potrdilo o prijavi prebivanja in prijavljeno začasno prebivališče v RS. Na lokalnih volitvah lahko volijo tudi tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v RS.

Komisija

Povezave

Lokalne volitve

Arhiv gradiv preteklih volitev

Na povezavi se nahaja arhiv gradiv iz preteklih volitev.

Preberi več

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano