Lokalni program za kulturo 2015 – 2020 Mestne občine Maribor

Poglej podmeni

Lokalni program za kulturo 2015 – 2020 Mestne občine Maribor

Kultura je priložnost Maribora

Lokalni program za kulturo Maribor 2015–2020 je izraz zavedanja, da je kultura priložnost Maribora za izhod iz dolgotrajnega razvojnega zastoja. To izhaja iz njene povezovalne moči, odprtosti do sprememb in zavezanosti skupnemu dobremu.

Lokalni program za kulturo je strateški in integralni načrt uporabe ustvarjalnih zmogljivosti za razvoj mesta. Iz podlag in usmeritev je razvidno, da so te zmogljivosti in njihova naravnanost lahko realna podlaga za uveljavitev Maribora kot »mesta kulture«. Od vizije, soglasno določenih ciljev in premišljenega ukrepanja je odvisno, ali se bomo uspeli pridružiti mestom, ki od kulture v večji ali manjši meri tudi živijo. Za nekdanji »jugoslovanski Manchester« je taka vizija težko dojemljiv preobrat, a tudi pravi Manchester ni več to, kar je bil nekoč, ampak je v njegovi strategiji »Močnejši skupaj« zapisano: »Zagotovili si bomo uvrstitev med najvidnejša evropska mesta, ki so sinonim kreativnosti, kulture, športa in uporabe najboljših baz znanja«.

Dejstvo, da je kultura danes že ključni element identitete Maribora, se mora odraziti v njegovi razvojni strategiji in v njegovem vodenju. To je vodilo Lokalnega programa za kulturo in skupni imenovalec ukrepov za okrepitev kulture v mestu do konca desetletja. Spet bo potreben pogum, ki ga je Maribor v odločilnih trenutkih vedno znal zbrati.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano