Nepremičnine

Poglej podmeni

Opis

Nepremično premoženje je pomemben del stvarnega premoženja, ki je v lasti Mestne občine Maribor (MOM).

Z ravnanjem in upravljanjem nepremičnega premoženja MOM ustvarja pomemben vir prihodkov, ki se ponovno namensko vlagajo v nepremičnino premoženje v obliki novogradenj ali obnov že obstoječih nepremičnin.

Pri ravnanju in upravljanju z nepremičnim premoženjem je potrebno ravnati v skladu z zakonodajo, ki ureja to področje. Spletna stran omogoča transparenten vpogled v postopke ravnanja in upravljanja z nepremičnim premoženjem MOM, enoten vpogled v javne objave prodaj in oddaj nepremičnega premoženja, ki se izvajajo po metodah javne dražbe ali javnega zbiranja ponudb ali javno objavljenih namer.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano