Projekti

Poglej vse filtre

1. faza obnove kopališča Mariborski otok

Status: V teku

Trajanje: 01.10.2022 - 01.05.2023

Leto zaključka: 2023

Vrednost: 471.730,53 EUR

Področje projekta: Okolje
Prostor
Šport

1. faza obnove kopališča Mariborski otok

Energetska sanacija in celovita obnova kopališča Pristan

Status: Izvedeno

Trajanje: 19.04.2018 - 11.02.2022

Leto zaključka: 2022

Vrednost: 3.163.719,36 EUR

Področje projekta: Šport

Energetska sanacija in celovita obnova kopališča Pristan

Investicijsko vzdrževanje objektov predšolske vzgoje

Status: V teku

Trajanje: 01.01.2022 - 31.12.2022

Leto zaključka: 2022

Vrednost: 970.000,00 EUR

Področje projekta: Vzgoja in izobraževanje

Investicijsko vzdrževanje objektov predšolske vzgoje

Investicijsko vzdrževanje objektov javnih zavodov iz področja izobraževanja v Mestni občini Maribor v letu 2022

Status: V teku

Trajanje: 01.01.2022 - 30.04.2023

Leto zaključka: 2023

Vrednost: 1.347.886,69 EUR

Področje projekta: Vzgoja in izobraževanje

Investicijsko vzdrževanje objektov javnih zavodov iz področja izobraževanja v Mestni občini Maribor v letu 2022

Energetska sanacija javnega objekta v lasti Mestne občine Maribor (OŠ Tabor I Maribor)

Status: V teku

Trajanje: 15.07.2022 - 30.07.2023

Leto zaključka: 2023

Vrednost: 2.212.256,46 EUR

Področje projekta: EU projekti in mednarodno sodelovanje
Vzgoja in izobraževanje

Energetska sanacija javnega objekta v lasti Mestne občine Maribor (OŠ Tabor I Maribor)

Montažna teniška dvorana Teniškega kluba Branik s spremembo podlage teniških igrišč v športnem kompleksu Ljudski vrt

Status: Izvedeno

Trajanje: 06.06.2021 - 31.10.2022

Leto zaključka: 2022

Vrednost: 1.097.889,78 EUR

Področje projekta: Šport

Montažna teniška dvorana Teniškega kluba Branik s spremembo podlage teniških igrišč v športnem kompleksu Ljudski vrt

Obnova fasade na vzhodnem delu Mariborskega gradu

Status: Izvedeno

Trajanje: 01.03.2022 - 22.07.2022

Leto zaključka: 2022

Vrednost: 104.530,03 EUR

Področje projekta: Kultura in turizem

Obnova fasade na vzhodnem delu Mariborskega gradu

Košarkarsko igrišče Ljudski vrt v športnem kompleksu Ljudski vrt

Status: V teku

Trajanje: 15.10.2022 - 15.02.2023

Leto zaključka: 2023

Vrednost: 460.209,4 EUR

Področje projekta: Šport

Košarkarsko igrišče Ljudski vrt v športnem kompleksu Ljudski vrt

Sanacija vlage v Centru za judovsko kulturno dediščino Sinagoga Maribor

Status: Izvedeno

Trajanje: 01.10.2021 - 30.09.2022

Leto zaključka: 2022

Vrednost: 270.761,00 EUR

Področje projekta: Kultura in turizem

Sanacija vlage v Centru za judovsko kulturno dediščino Sinagoga Maribor

Prenova prostorov Umetnostne galerije Maribor

Status: V teku

Trajanje: 01.06.2022 - 30.12.2022

Leto zaključka: 2022

Vrednost: 117.730,00 EUR

Področje projekta: Kultura in turizem

Prenova prostorov Umetnostne galerije Maribor

Izgradnja podaljška Ceste proletarskih brigad

Status: V teku

Trajanje: 15.05.2020 - 31.05.2023

Leto zaključka: 2023

Vrednost: 11.454.216,53 EUR

Področje projekta: Ceste in druga infrastruktura
Logistika
Mobilnost

Izgradnja podaljška Ceste proletarskih brigad

Ureditev kolesarske infrastrukture ob Zrkovski in Čufarjevi cesti (od dvoetažnega mosta do Ulice Veljka Vlahoviča)

Status: Izvedeno

Trajanje: 16.11.2021 - 15.09.2022

Leto zaključka: 2022

Vrednost: 258.796,10 EUR

Področje projekta: Logistika
Mobilnost
Ranljive skupine
Šport
Starejši

Ureditev kolesarske infrastrukture ob Zrkovski in Čufarjevi cesti (od dvoetažnega mosta do Ulice Veljka Vlahoviča)

Izvedba mesno – mlečnega paviljona

Status: V teku

Trajanje: 23.08.2022 - 31.12.2022

Leto zaključka: 2022

Vrednost: 664.728,16 eur EUR

Področje projekta: Gospodarstvo
Prostor
Zdravje in socialno varstvo

Izvedba mesno – mlečnega paviljona

Preureditev prostorov za pouk športne vzgoje in ureditev zunanjih površin na Osnovni šoli Franceta Prešerna Maribor

Status: V teku

Trajanje: 01.07.2020 - 30.03.2023

Leto zaključka: 2023

Vrednost: 2.299.857,05 EUR

Področje projekta: Šport
Vzgoja in izobraževanje

Preureditev prostorov za pouk športne vzgoje in ureditev zunanjih površin na Osnovni šoli Franceta Prešerna Maribor

Energetska prenova 24 javnih objektov v lasti Mestne občine Maribor

Status: Izvedeno

Trajanje: 01.05.2019 - 30.10.2009

Leto zaključka: 2009

Vrednost: 9.748.783,56 EUR

Področje projekta: EU projekti in mednarodno sodelovanje
Večji razvojni investicijski projekti za razvoj MOM

Energetska prenova 24 javnih objektov v lasti Mestne občine Maribor

Ureditev nabrežja Drave – Lent

Status: V teku

Trajanje: 02.04.2022 - 31.05.2023

Leto zaključka: 2023

Vrednost: (ocenjeno) 8.000.000,00 EUR

Področje projekta: Ceste in druga infrastruktura
Prostor
Večji razvojni investicijski projekti za razvoj MOM

Ureditev nabrežja Drave – Lent

Vzdrževalna dela na Čeligijevem stolpu

Status: Izvedeno

Trajanje: 05.08.2021 - 15.04.2022

Leto zaključka: 2022

Vrednost: 335.970,99 EUR

Področje projekta: Kultura in turizem

Vzdrževalna dela na Čeligijevem stolpu

Rekonstrukcija, energetska sanacija in dozidava dvorane Tabor – 1. faza

Status: Izvedeno

Trajanje: 22.08.2012 - 20.05.2022

Leto zaključka: 2022

Vrednost: 2.445.290,90 EUR

Področje projekta: Šport

Rekonstrukcija, energetska sanacija in dozidava dvorane Tabor – 1. faza

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Drave – Mestna občina Maribor

Status: V teku

Trajanje: 18.11.2019 - 31.12.2023

Leto zaključka: 2023

Vrednost: 7.988.217,55 EUR

Področje projekta: Okolje
Večji razvojni investicijski projekti za razvoj MOM

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Drave – Mestna občina Maribor

Montažna teniška dvorana TK Branik s spremembo podlage teniških igrišč v športnem kompleksu Ljudski vrt

Status: Izvedeno

Trajanje: 02.06.2021 - 31.08.2022

Leto zaključka: 2022

Vrednost: 2.445.290,90 EUR

Področje projekta: Šport

Montažna teniška dvorana TK Branik s spremembo podlage teniških igrišč v športnem kompleksu Ljudski vrt

Brv Lent Tabor

Status: V teku

Trajanje: 09.02.2010 - 31.12.2023

Leto zaključka: 2023

Vrednost: 4.818.310,49 EUR

Področje projekta: EU projekti in mednarodno sodelovanje
Mobilnost
Prostor
Ranljive skupine
Večji razvojni investicijski projekti za razvoj MOM

Brv Lent Tabor

Operacija REVITALIZACIJA VOJAŠNIŠKEGA TRGA Z OBJEKTI – Revitalizacija Vojašniškega trga v Mariboru

Status: Izvedeno

Trajanje: 15.06.2011 - 30.11.2021

Leto zaključka: 2021

Vrednost: 4.515.553,78 EUR

Področje projekta: Kultura in turizem
Večji razvojni investicijski projekti za razvoj MOM

Operacija REVITALIZACIJA VOJAŠNIŠKEGA TRGA Z OBJEKTI – Revitalizacija Vojašniškega trga v Mariboru

Operacija REVITALIZACIJA VOJAŠNIŠKEGA TRGA Z OBJEKTI – Vinogradniški muzej

Status: Izvedeno

Trajanje: 23.05.2016 - 29.01.2021

Leto zaključka: 2021

Vrednost: 618.391,61 EUR

Področje projekta: Kultura in turizem
Večji razvojni investicijski projekti za razvoj MOM

Operacija REVITALIZACIJA VOJAŠNIŠKEGA TRGA Z OBJEKTI – Vinogradniški muzej

Izgradnja nove zdravstvene postaje Magdalena v Mariboru

Status: V teku

Akronim projekta: ZP Magdalena

Trajanje: 01.10.2022 - 01.03.2024

Leto zaključka: 2024

Vrednost: 2.445.290,90 EUR

Področje projekta: Večji razvojni investicijski projekti za razvoj MOM
Zdravje in socialno varstvo

Izgradnja nove zdravstvene postaje Magdalena v Mariboru

Operacija REVITALIZACIJA VOJAŠNIŠKEGA TRGA Z OBJEKTI – Sodni stolp-obnova kulturnozgodovinskega objekta

Status: Izvedeno

Akronim projekta: SODNI STOLP - obnova in rekonstrukcija objekta

Trajanje: 31.10.2016 - 10.06.2021

Leto zaključka: 2021

Vrednost: 1.073.553,24 EUR

Področje projekta: EU projekti in mednarodno sodelovanje
Kultura in turizem
Večji razvojni investicijski projekti za razvoj MOM

Operacija REVITALIZACIJA VOJAŠNIŠKEGA TRGA Z OBJEKTI – Sodni stolp-obnova kulturnozgodovinskega objekta

Dograditev in rekonstrukcija Vrtca Pobrežje, enote Brezje

Status: V teku

Trajanje: 11.11.2020 - 30.06.2023

Leto zaključka: 2023

Vrednost: 910.930,19 EUR

Področje projekta: Vzgoja in izobraževanje

Dograditev in rekonstrukcija Vrtca Pobrežje, enote Brezje

Obnova Skate parka

Status: Izvedeno

Trajanje: 29.09.2015 - 20.10.2019

Leto zaključka: 2019

Vrednost: 628.340,29 EUR

Področje projekta: EU projekti in mednarodno sodelovanje
Šport

Obnova Skate parka

Center Rotovž Inovativni center usmerjen k promociji knjige, izobraževanja, kulture in digitalizacije

Status: V teku

Trajanje: 22.10.2008 - 01.07.2024

Leto zaključka: 2024

Vrednost: 25.400.798,30 EUR

Področje projekta: Kultura in turizem
Večji razvojni investicijski projekti za razvoj MOM

Center Rotovž Inovativni center usmerjen k promociji knjige, izobraževanja, kulture in digitalizacije

Koroška cesta z Glavnim trgom

Status: Izvedeno

Trajanje: 04.05.2010 - 30.11.2020

Leto zaključka: 2020

Vrednost: 6.249.895,25 EUR

Področje projekta: Prostor
Večji razvojni investicijski projekti za razvoj MOM

Koroška cesta z Glavnim trgom

Ureditev Cafove ulice

Status: Izvedeno

Trajanje: 31.08.2018 - 16.12.2019

Leto zaključka: 2019

Vrednost: 494.229,20 EUR

Področje projekta: Ceste in druga infrastruktura
EU projekti in mednarodno sodelovanje
Mobilnost

Ureditev Cafove ulice

Zaradi lažje preglednosti so na zemljevidu prikazani samo investicijski projekti. Celoten seznam projektov se nahaja v nadaljevanju.

V teku

Poglej več

Načrtovani

Poglej več

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano